Kategoria: VAT

25

Kwi2019
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w części dotyczącej VAT w zakładce wyjaśnienia pojawiło się w dniu 5 kwietnia 2019 r. opracowanie (artykuł) dotyczące Zasad wystawiania faktur. Ministerstwo Finansów wskazuje, że przygotowane wyjaśnienia dotyczą „podstawowego dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, którym jest faktura. ... Więcej
25 kwietnia 2019Wojciech Zajaczkowski

24

Kwi2019
Uchwalona w dniu 15 marca 2019 r. ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz.U. 2019, poz. 675) wprowadziła w art. 111b ustawy o VAT regulację o treści: Ewidencja sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust. ... Więcej
24 kwietnia 2019Wojciech Zajaczkowski

24

Kwi2019
Chcąc odliczyć VAT od nabytego alkoholu należy kierować się regułą wynikającą z treści art. 86 ust. 1 ustawy o VAT: „W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego”. Od czego zależne ... Więcej
24 kwietnia 2019Wojciech Zajaczkowski

24

Kwi2019
Ministerstwo Finansów opublikowało nową strukturę logiczną postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych. Zmieniona struktura dotyczy JPK_FA(2) (jednolitego pliku kontrolnego) dla faktur VAT i będzie obowiązywać od 1 lipca 2019 r. Dodatkowo na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano dokumentację struktury (w formacie pdf) oraz broszurę informacyjną, która ... Więcej
24 kwietnia 2019Wojciech Zajaczkowski

24

Kwi2019
W dniu 14 marca 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok w sprawie A & G Fahrschul-Akademie GmbH C-449/17 dotyczący kursów nauki jazdy prowadzonych przez szkołę jazdy w celu uzyskania uprawnień do prowadzenia pojazdów kategorii B i C1. Stan faktyczny Stan faktyczny sprawy przedstawiał się ... Więcej
24 kwietnia 2019Wojciech Zajaczkowski

24

Kwi2019
W dniu 15 marca 2019 r. Sejm uchwalił ustawę zmieniającą ustawę o podatku od towarów i usług oraz ustawę – Prawo o miarach (druk sejmowy nr 2503). Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 10.04.2019 r. poz. 675. Wejście w życie ustawy Zgodnie z przyjętymi regulacjami ... Więcej
24 kwietnia 2019Wojciech Zajaczkowski

24

Kwi2019
W dniu 24 stycznia 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w wyroku sygn. akt I SA/Rz 1130/18 rozstrzygnął, czy przedwcześnie wystawiona faktura zaliczkowa, która nie została uregulowana, może być po terminie 30 dni od daty jej wystawienia uznana za fakturę „pustą” obligującą jej wystawcę do zapłaty ... Więcej
24 kwietnia 2019Wojciech Zajaczkowski
basket-16015_640

20

Kwi2019

Życzenia świąteczne

0  
Zdrowych i radosnych Świąt Wielkiej Nocy oraz mokrego Śmigusa Dyngusa życzy wszystkim czytelnikom Wojciech Zajączkowski
20 kwietnia 2019Wojciech Zajaczkowski

12

Mar2019
Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mają możliwość, pod pewnymi warunkami, zawieszenia wykonywanej przez siebie działalności. Prawo przedsiębiorców Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na zasadach określonych w niniejszej ustawie, z uwzględnieniem przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych. Zawieszenie dz.g. ... Więcej

11

Mar2019
Rada Ministrów w dniu 6 marca 2019 r. przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa, przedłożony przez Ministra Finansów. Projekt jest już w Sejmie i zapowiadane są w związku z nim szybkie prace legislacyjne. Powstanie nowa matryca stawek ... Więcej