Kategoria: VAT

09

Sie2020
Czytając tytuł niniejszego artykułu zapewne pomyślicie Państwo, że żartuję. Tak jednak nie jest. Okazuje się, że w podatkach, a szczególnie w VAT, folia może być urządzeniem elektronicznym takim jak telefon komórkowy, procesor do komputera, komputer, czy cyfrowy aparat fotograficzny. Folia stretch to powszechnie stosowana nazwa wielowarstwowej rozciągliwej ... Więcej
9 sierpnia 2020Wojciech Zajaczkowski

09

Sie2020
Ogólna reguła w podatku VAT dotycząca usług świadczonych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej wynika z art. 28c ustawy o VAT. Zgodnie z art. 28c ust. 1 ustawy o VAT miejscem świadczenia usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym usługodawca posiada siedzibę działalności ... Więcej
9 sierpnia 2020Wojciech Zajaczkowski

09

Sie2020
W podatku VAT obowiązuje system rozliczania się miesięczny i kwartalny. Podmioty, które są małymi podatnikami mogą rozliczać się kwartalnie. Definicja małego podatnika zawarta jest w art. 2 pkt 25 ustawy o VAT, zgodnie z którą ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o małym podatniku - rozumie się przez ... Więcej
9 sierpnia 2020Wojciech Zajaczkowski

06

Sie2020
Podatnicy, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych mają, co do zasady, obowiązek rejestrowania sprzedaży na rzecz tych osób za pomocą kasy rejestrującej. Wynika to z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób ... Więcej
6 sierpnia 2020Wojciech Zajaczkowski

31

Lip2020
Opublikowane w ubiegłym roku rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. 2019, poz. 1988) zmienione rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2020 ... Więcej

22

Lip2020
Nowy JPK_VAT wprowadzi istotne zmiany w ewidencji sprzedaży dokonywanej przez podatników VAT czynnych. Ustawodawca od 1 października 2020 r. wprowadza do ewidencji VAT nowe oznaczenia dla sprzedawanych przez podatnika towarów i usług. Wynika to z rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w ... Więcej

22

Lip2020
Ministerstwo Finansów planuje reformę podatku VAT polegającego na nad modernizacji i uproszczeniu przepisów dotyczących rozliczeń VAT. Jak wskazuje Ministerstwo Finansów efektem działań jest koncepcja SLIM VAT polegająca na wprowadzeniu zmian w czterech obszarach podatku. Ministerstwo określa te obszary jako: proste fakturowanie, ułatwienia dla eksporterów, wspólne kursy ... Więcej

22

Lip2020
Ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1751) ustawodawca zdecydował o sposobie klasyfikowania towarów dla celów VAT za pomocą kodów Nomenklatury scalonej (CN) zamiast dotychczasowego klasyfikowania towarów przy zastosowaniu klasyfikacji PKWiU 2008. ... Więcej

21

Lip2020
W dniu 26 maja 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną nr 0114-KDIP1-3.4012.82.2020.2.KP, w której wypowiedział się w sprawie możliwości zastosowania zwolnienia z kas rejestrujących przy zapłacie za dostawę towarów lub świadczenie usług za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej na rachunek bankowy podatnika lub ... Więcej

21

Lip2020
Opłaty za użytkowanie wieczyste reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2020, poz. 65 t.j.). Art. 71 ust. 4 tej ustawy wskazuje, że: „opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za ... Więcej