Kategoria: VAT

01

Lut2019
W dniu 31 stycznia 2019 r. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz.U. 2019, poz. 193). Rozporządzenie wprowadza nowe wzory deklaracji VAT-7 wzór (19) i VAT-7K ... Więcej

01

Lut2019
Informowałem Państwa w maju ubiegłego roku, że Rząd skierował do Komisji Europejskiej wniosek o zastosowanie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności (split payment). Wniosek ten jest w dalszym ciągu jest rozpatrywany, jednak Komisja Europejska udostępniła projekt z dnia 23.01.2019 r. decyzji wykonawczej w sprawie upoważnienia Polski do wprowadzenia ... Więcej

01

Lut2019
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji z dnia 18 stycznia 2018 r. nr 0113-KDIPT1-1.4012.869.2018.2.ŻR odpowiedział na pytania dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności ... Więcej

01

Lut2019
Podatnicy podatku VAT prowadzący działalność opodatkowaną tym podatkiem mają prawo do obniżenia podatku naliczonego o podatek naliczony wynikający z faktury dokumentującej usługi leasingu (operacyjnego), najmu, czy dzierżawy. Niezależnie od zakresu prawa do odliczenia podatku naliczonego, tzn. niezależnie, czy podatnik ma pełne prawo do odliczenia podatku VAT, czy ... Więcej

01

Lut2019
Jak wynika z komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa Energii Komisja Europejska w dniu 18 grudnia 2018 r. przekazała Polsce stanowisko, że regulacje zawarte w ustawie z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych nie stanowią pomocy publicznej i dopuszczone jest ich stosowanie. Zgodnie z ... Więcej

01

Lut2019
W związku z propozycją radykalnej zmiany przepisów VAT dotyczących nowego sposobu identyfikacji towarów i usług dla celu tego podatku poprzez rezygnację ze stosowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług i ustalania stawek wobec towarów na podstawie Nomenklatury scalonej (CN), a także rezygnację ze stosowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług ... Więcej

01

Lut2019
W wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (ETS) z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie C‑422/17 Skarpa Travel sp. z o.o. rozstrzygnięto sprawę opodatkowania zaliczek w usługach turystyki, gdy marża uzyskana przez biuro podróży nie jest jeszcze ostatecznie określona. Zdaniem ETS, który zgodził się ze stanowiskiem wcześniej ... Więcej

01

Lut2019
Kilka miesięcy temu pisałem, że od 1 stycznia 2019 r. może wystąpić problem ze stosowaniem kas fiskalnych z papierowym zapisem kopii tzw. kas dwurolkowych. Przepisy w tym zakresie się nie zmieniły. Czy wobec powyższego kasy fiskalne z papierowym zapisem kopii można nadal użytkować? Przyczyną problemu ... Więcej

25

Sty2019
W dniu 6 grudnia 2018 r. Rzecznik Generalny Eleanor Sharpston wydał opinię w sprawie C-566/17 Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach przeciwko Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. Opinia dotyczy zakresu prawa do odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług wykorzystywanych przez podatników w sposób nierozłączny do celów zarówno ... Więcej
25 stycznia 2019Wojciech Zajaczkowski

25

Sty2019
Podatnik podatku od towarów i usług, który wykonuje w kraju wyłącznie czynności opodatkowane tym podatkiem, kupił w Polsce, od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, używany samochód osobowy. Samochód ten stanowił dla niego towar handlowy. Czy sprzedaż samochodu będzie mogła podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ... Więcej
25 stycznia 2019Wojciech Zajaczkowski