Kategoria: VAT

22

Paź2020
Minister Finansów w dniu 16 października 2020 r. wydał objaśnienia podatkowe dotyczące „Paragonów fiskalnych uznanych za faktury uproszczone”. Objaśnienia podatkowe zostały opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w dniu 20 października 2020 r. Najważniejsza, jak się wydaje, w ww. Objaśnieniach podatkowych jest konstatacja, że: „w przypadku dokumentowania ... Więcej
22 października 2020Wojciech Zajaczkowski

22

Paź2020
Czy sprzedaż części oznaczonych kodami 8706-8708 według Nomenklatury scalonej (CN) wraz z usługą naprawy pojazdu musi być oznaczona w nowym JPK_VAT oznaczeniem GTU_07? Przypomnijmy, że rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i ... Więcej
22 października 2020Wojciech Zajaczkowski

15

Paź2020
Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. 2019, poz. 1988 ze zm.) wprowadziło dla podatników VAT czynnych obowiązek przekazywania do Ministerstwa Finansów nowego ... Więcej
15 października 2020Wojciech Zajaczkowski

15

Paź2020

Metoda kasowa a odliczenie podatku

0  
Odliczenie podatku przy nabyciu towarów i usług od małego podatnika rozliczającego się metodą kasową Zgodnie z ogólną regułą w podatku VAT wynikającą z art. 86 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług: prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w ... Więcej
15 października 2020Wojciech Zajaczkowski

12

Paź2020

Limity w VAT

0  
W ustawie o podatku VAT obowiązuje wiele limitów umożliwiających podatnikom określone działanie oraz ograniczających stosowanie wskazanych przez ustawodawcę procedur. W niniejszej liście starałem się wskazać obowiązujące limity w VAT wraz z ich ewentualnymi przeliczeniami na złote oraz podstawą prawną. Rolnik ryczałtowy korzystający ze zwolnienia od podatku ... Więcej
12 października 2020Wojciech Zajaczkowski

09

Paź2020
Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. 2019, poz. 1988 ze zm.) wprowadziło dla podatników VAT czynnych obowiązek przekazywania do Ministerstwa Finansów nowego ... Więcej
9 października 2020Wojciech Zajaczkowski

09

Paź2020
W świetle art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT paragon lub inny równoważny dokument z podanym numerem, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi jest uważany za fakturę, o ... Więcej
9 października 2020Wojciech Zajaczkowski

04

Paź2020
Od rozliczenia za październik 2020 r. podatnicy VAT czynni będą przesyłać do urzędów skarbowych nowy plik JPK_VAT stanowiący połączenie ewidencji i deklaracji VAT. Zmiany wprowadziła ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019, ... Więcej
4 października 2020Wojciech Zajaczkowski

04

Paź2020
Zmiana i wprowadzenie nowego pliku JPK_VAT od 1 października 2020 r. powoduje ogromne zamieszanie u podatników, w szczególności w służbach finansowo-księgowych zajmujących się ewidencjonowaniem dokumentów dla celów VAT. Ustawodawca wprowadza nowe kody dla towarów i usług (numeryczne), dla transakcji (literowe), oznaczenia dla faktur sprzedaży (MPP, FP), faktur ... Więcej
4 października 2020Wojciech Zajaczkowski

04

Paź2020
Od 1 lipca 2020 r. weszły w życie zmiany w zakresie importu towarów wprowadzone ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. 2019, poz. 1495). Zgodnie ze zmianami wynikającymi z tej ustawy ustawodawca od 1 lipca 2020 r. ... Więcej
4 października 2020Wojciech Zajaczkowski