Kategoria: VAT

23

Sie2019
Z regulacji ustawy o VAT obowiązującej w okresie od 1 lipca 2018 r. do 31 października 2019 r. dotyczących mechanizmu podzielonej płatności ( split payment ) wynika, że podatnicy, którzy otrzymali fakturę z wykazaną kwotą podatku, przy dokonywaniu płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury mogą zastosować mechanizm ... Więcej
23 sierpnia 2019Wojciech Zajaczkowski

23

Sie2019
Nietransakcyjne wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów występuje wówczas, gdy podatnik dokonuje przemieszczenia towarów, które do niego należą z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju (spoza Polski) na terytorium kraju (do Polski), jeżeli towary te zostały przez tego podatnika poza Polską wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym również w ramach wewnątrzwspólnotowego ... Więcej
23 sierpnia 2019Wojciech Zajaczkowski

13

Sie2019
W związku z ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw od 1 września 2019 r. ponownie zmienią się niektóre przepisy dotyczące wyrejestrowania podatników z rejestru VAT. Jakie będą skutki niezłożenia deklaracji VAT od września ... Więcej
13 sierpnia 2019Wojciech Zajaczkowski

05

Sie2019
Ustawy o podatkach dochodowych, jak i ustawa VAT w swojej treści odwołują się do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Obecnie (w 2019 r.) do celów podatkowych stosuje się klasyfikację PKWiU 2008, pomimo faktu, że dla celów statystycznych wykorzystuje się PKWiU 2015 r., która obowiązuje od dnia 1 stycznia ... Więcej
5 sierpnia 2019Wojciech Zajaczkowski

05

Sie2019
Ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw dokonano znacznych zmian w ustawie o VAT – likwidacja deklaracji VAT, nowa struktura JPK_VAT, szczegółowe określenie zasad prowadzenia ewidencji VAT, likwidacja druków VAT-ZD, itd. – które wejdą w ... Więcej
5 sierpnia 2019Wojciech Zajaczkowski

05

Sie2019
Podatnicy występujący o zwrot podatku VAT najczęściej wnioskują o zwrot w zwykłym terminie, tj. 60 dni od dnia złożenia rozliczenia VAT – złożenia deklaracji VAT z wykazaną kwotą zwrotu podatku. Korzystają również z tzw. zwrotów przyspieszonych dokonywanych przez organ podatkowy w terminie 25 dni od dnia złożenia rozliczenia. Rodzaje ... Więcej
5 sierpnia 2019Wojciech Zajaczkowski

05

Sie2019
Od lipca 2018 r. ustawodawca wprowadził do ustawy o VAT mechanizm podzielonej płatności (mpp). Obecnie mechanizm ten nie jest obowiązkowy. Podatnicy mogą, lecz nie mają obowiązku płacenia na rzecz kontrahentów przy zastosowaniu mpp. Zapłata w mpp polega na przekazaniu kwoty netto na rachunek rozliczeniowy kontrahenta, a na rachunek ... Więcej
5 sierpnia 2019Wojciech Zajaczkowski

05

Sie2019
Sejm w dniu 19 lipca 2019 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (ustawa po senackich poprawkach wróci jeszcze do Sejmu). Niespodziewanie Sejm zgodził się przesunąć termin wprowadzenia obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności (split payment) przy równoczesnej likwidacji krajowego odwrotnego ... Więcej
5 sierpnia 2019Wojciech Zajaczkowski

05

Sie2019
W świetle ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która jest jeszcze procedowana w Sejmie, dotyczącej wprowadzenia obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności odnoszącego się to towarów i usług wymienionych w nowym załączniku nr 15 do ustawy o VAT faktury dokumentujące taki mechanizm ... Więcej
5 sierpnia 2019Wojciech Zajaczkowski

05

Sie2019
W projekcie z dnia 11 czerwca 2019 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy Ministerstwo Finansów dokonuje implementacji dyrektywy 2018/1910 w zakresie wprowadzenia do ustawy o VAT przesłanki materialne, od których spełnienia zależy możliwość zastosowania stawki 0% dla ... Więcej
5 sierpnia 2019Wojciech Zajaczkowski