Kategoria: VAT

06

Gru2018
Projekt ustawy W opublikowanym przez Ministerstwo Finansów na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji projekcie z dnia 30 listopada 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa proponuje się likwidację deklaracji VAT-7 i VAT-7K. Deklaracje VAT zostaną zastąpione przez rozbudowany JPK_VAT ... Więcej
6 grudnia 2018Wojciech Zajaczkowski

06

Gru2018
Ministerstwo Finansów przygotowało projekt z dnia 30 listopada 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa. Celem ustawy jest zlikwidowanie deklaracji VAT-7 i VAT-7K i zastąpienie ich jednolitym elektronicznym plikiem zawierającym pełne dane dotyczące prowadzonej przez podatników ewidencji VAT. ... Więcej
6 grudnia 2018Wojciech Zajaczkowski

29

Lis2018
W Dzienniku Ustaw z dnia 23 listopada 2018 r. poz. 2191 została opublikowana ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Ustawa wdraża do polskiego porządku prawnego postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ... Więcej
29 listopada 2018Wojciech Zajaczkowski

29

Lis2018
Jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do 1 stycznia 2019 r. wymienić używane do tej pory kasy rejestrujące. Przyczyną wymiany wszystkich kas rejestrujących jest upływ terminu wskazanego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług ... Więcej
29 listopada 2018Wojciech Zajaczkowski

22

Lis2018
Od stycznia 2019 r. zmieni się zakres zaliczania przez podatników do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z wykorzystywaniem samochodów osobowych. Wynika to z ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych ... Więcej
22 listopada 2018Wojciech Zajaczkowski

21

Lis2018
Na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt z dnia 5 listopada 2018 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących. Ministerstwo Finansów wskazuje, że projekt rozporządzenia stanowi wykonanie delegacji ustawowej, w zakresie sposobu prowadzenia ewidencji oraz warunków używania kas rejestrujących, a także warunków zorganizowania i prowadzeniu ... Więcej
21 listopada 2018Wojciech Zajaczkowski

28

Paź2018
Projekt ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach, który jest procedowany w Sejmie, ma unormować kwestie kas online. Planowany termin wejścia w życie tej ustawy – 1 października 2018 r. minął i nie wiadomo kiedy ostatecznie ustawa zostanie uchwalona. Niemniej jednak ... Więcej
28 października 2018Wojciech Zajaczkowski

28

Paź2018
Ministerstwo Finansów na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji opublikowało projekt z dnia 4 października 2018 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. W świetle projektu rozporządzenia nie będą zwolnione przedmiotowo (nie będą wymienione w załączniku do rozporządzenia) następujące czynności, ... Więcej
28 października 2018Wojciech Zajaczkowski

28

Paź2018
W dniu 25 września 2018 r. do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Jedną z najbardziej kontrowersyjnych, a zarazem dotykających wszystkich przedsiębiorców zmianą przepisów jest propozycja wprowadzenia limitów dla amortyzacji ... Więcej
28 października 2018Wojciech Zajaczkowski

28

Paź2018
Czy obowiązek podatkowy w podatku VAT powstaje z chwilą wydania nieruchomości, czy też z chwilą podpisania aktu notarialnego? W myśl art. 19a ust. 1 ustawy o VAT obowiązek podatkowy, co do zasady, powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Przepis ten będzie miał również zastosowanie ... Więcej
28 października 2018Wojciech Zajaczkowski