Wojciech Zajączkowski

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, podyplomowych studiów prawa podatkowego na Uniwersytecie Łódzkim oraz podyplomowych studiów prawa podatkowego Unii Europejskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Finansów Publicznych Instytutu Finansów Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Łodzi. W okresie pracy w organach skarbowych trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT, integracji europejskiej, zarządzania zasobami ludzkimi w administracji. Prowadził szkolenia dla pracowników organów skarbowych, jak również pracowników organów ochrony prawnej. Autor artykułów z zakresu prawa podatkowego. Przeprowadził ponad siedem tysięcy godzin szkoleń i wykładów z zakresu podatków, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT. Od ponad 15 lat prowadzi profesjonalne szkolenia z ww. podatku, począwszy od szkoleń dotyczących podstaw VAT, poprzez rozliczanie podatku należnego i naliczonego, odliczanie podatku w związku z wystąpieniem czynności opodatkowanych i zwolnionych (współczynnik) lub niepodlagających opodatkowaniu (prewspółczynnik), transakcji transgranicznych, w tym transakcji łańcuchowych, odwrotnych obciążeń, fakturowania, czy kas rejestrujących.

Prowadził lub cyklicznie prowadzi szkolenia m.in. dla następujących podmiotów lub instytucji: Alpla, Atlas, Enkev Polska, Polskie Radio, Stora Enso, Nijhof-Wassink, Centrum Onkologii w Bydgoszczy, Urząd Miasta w Łodzi, Urząd Miasta w Sieradzu, Urząd Marszałkowski w Łodzi, Urząd Marszałkowski w Gdańsku, Starostwo Powiatowe we Wrocławiu, Starostwo Powiatowe w Świeciu, Krajowa Izba Doradców Podatkowych (cyklicznie od 2004 r.), Stowarzyszenie Doradców Podatkowych w Katowicach. Prowadzi również szkolenia dla łódzkich jednostek kultury (teatrów, filharmonii, muzeów, bibliotek, domów kultury, galerii).

Współpracuje z wieloma firmami szkoleniowymi, przede wszystkim z Krajową Izbą Podatkową oraz Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej.