Kategoria: VAT

29

Kwi2020
W ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020, poz. 568) wśród innych regulacji dotyczących kwestii podatkowych pojawił się przepis sugerujący ... Więcej
29 kwietnia 2020Wojciech Zajaczkowski

29

Kwi2020
Sprzęt elektroniczny, w szczególności komputerowy, jest opodatkowany podstawową 23% stawką podatku. Może być opodatkowany stawką 0%, gdy transakcja jest uznawana za eksport towarów lub wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. W odniesieniu do transakcji krajowych możliwość zastosowania stawki 0% istnieje (art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT), gdy dostawy ... Więcej
29 kwietnia 2020Wojciech Zajaczkowski

29

Kwi2020
Ogólna reguła odliczenia VAT jest zawarta w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tą regulacją w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku ... Więcej
29 kwietnia 2020Wojciech Zajaczkowski
easter-3165469_640

09

Kwi2020

Życzenia Wielkanocne

0  
Zdrowych oraz spokojnych Świąt Wielkiej Nocy życzy wszystkim czytelnikom Wojciech Zajączkowski
9 kwietnia 2020Wojciech Zajaczkowski

03

Kwi2020
Obowiązujące od 1 maja 2019 r. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących nałożyło na podatników dodatkowe obowiązki związane z prowadzeniem ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Obecnie podatnicy są zobowiązani do zapoznania osób prowadzących u niego ewidencję przy zastosowaniu kasy rejestrującej ... Więcej
3 kwietnia 2020Wojciech Zajaczkowski

03

Kwi2020
Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020, poz. 568) wprowadzono do ustawy o podatku od towarów i usług możliwość przesyłania nabywcom ... Więcej
3 kwietnia 2020Wojciech Zajaczkowski

03

Kwi2020
Rozporządzenia dotyczące podatku VAT ostatnio opublikowane w Dzienniku Ustaw: rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020, poz. 576) – rozporządzenie ... Więcej
3 kwietnia 2020Wojciech Zajaczkowski

24

Mar2020
W Dzienniku Ustaw z dnia 13 marca 2020 r. poz. 430 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług. Rozporządzenie wprowadza nowe wzory druków związanych z rejestracją w podatku ... Więcej

13

Mar2020
Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz. U. 2019, poz. 1649) ustawodawca wprowadził tzw. ulgę na złe długi w podatkach dochodowych. Ustawa wprowadziła możliwość pomniejszenia przez wierzyciela podstawy opodatkowania o zaliczaną do przychodów należnych wartość wierzytelności o ... Więcej

05

Mar2020
Rada Unii Europejskiej na wniosek Komisji Europejskiej 4 grudnia 2018 r. wydała rozporządzenie wykonawcze 2018/1912 zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011 w odniesieniu do niektórych zwolnień związanych z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi. Powyższe rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2020 r. i obowiązuje od tej daty wszystkie podmioty do ... Więcej