Tagi: duplikat

18

Lip2018
Podstawa prawna Zgodnie z treścią art. 106l ust. 1 ustawy o VAT w przypadku gdy faktura ulegnie zniszczeniu albo zaginie: 1)         podatnik lub upoważniona przez niego do wystawiania faktur osoba trzecia, wystawia ponownie fakturę: a) na wniosek nabywcy - zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w ... Więcej