Tagi: faktura elektroniczna w zamówieniach publicznych

29

Lis2018
W Dzienniku Ustaw z dnia 23 listopada 2018 r. poz. 2191 została opublikowana ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Ustawa wdraża do polskiego porządku prawnego postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ... Więcej
29 listopada 2018Wojciech Zajaczkowski

14

Maj2018
Na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt z dnia 27 kwietnia 2018 r. ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych. Celem projektowanej ustawy jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fakturowania elektronicznego ... Więcej