Tagi: marża

01

Gru2020
Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. 2019, poz. 1988 ze zm.) wprowadziło dla podatników VAT czynnych obowiązek przekazywania do Ministerstwa Finansów nowego ... Więcej
1 grudnia 2020Wojciech Zajaczkowski

01

Lut2019
W wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (ETS) z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie C‑422/17 Skarpa Travel sp. z o.o. rozstrzygnięto sprawę opodatkowania zaliczek w usługach turystyki, gdy marża uzyskana przez biuro podróży nie jest jeszcze ostatecznie określona. Zdaniem ETS, który zgodził się ze stanowiskiem wcześniej ... Więcej

25

Sty2019
Podatnik podatku od towarów i usług, który wykonuje w kraju wyłącznie czynności opodatkowane tym podatkiem, kupił w Polsce, od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, używany samochód osobowy. Samochód ten stanowił dla niego towar handlowy. Czy sprzedaż samochodu będzie mogła podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ... Więcej
25 stycznia 2019Wojciech Zajaczkowski