Rozszerzenie solidarnej odpowiedzialności w VAT

Z opublikowanego ostatnio projektu z dnia 20 września 2017 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wynika, że Szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie publikował na stronie internetowej ministra finansów wykaz wszystkich podatników VAT czynnych.

Wykaz będzie zawierał następujące informacje:

1)         numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku;

2)         imiona i nazwiska w przypadku podatników będących osobami fizycznymi, lub pełną nazwę w przypadku podatników niebędących osobami fizycznymi;

3)         adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej bądź adres głównego miejsca wykonywania działalności, jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona w kilku miejscach lub na terenie całego kraju – w przypadku podatnika będącego osobą fizyczną;

4)         adres siedziby – w przypadku podatnika niebędącego osobą fizyczną;

5)         wskazane w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym numery:

  1. a) rachunków rozliczeniowych podatnika w rozumieniu art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo bankowe,
  2. b) imiennych rachunków podatnika w SKOK, której jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą;

6)         datę:

  1. a) rejestracji podatnika jako podatnika VAT czynnego,
  2. b) wykreślenia podatnika z rejestru jako podatnika VAT czynnego,
  3. c) przywrócenia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego;

7)         podstawę prawną:

  1. a) wykreślenia podatnika z rejestru jako podatnika VAT czynnego,
  2. b) przywrócenia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego.

Projekt ustawy wprowadza również zmiany do ustaw o podatkach dochodowych uzależniając zaliczenie wydatku do koszów uzyskania przychodów od płatności, określonej w art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (wartość transakcji przekracza 15.000 zł) w przypadku transakcji z podatnikiem zarejestrowanym na potrzeby podatku VAT jako podatnik VAT czynny, dokonanej na rachunek bankowy zawarty w ww. wykazie.

Równocześnie w tej samej ustawie proponuje się zmianę do ustawy Ordynacja podatkowa, z której wynika (nowododany art. 117ba Ordynacji podatkowej(1)), że zapłata na rachunek bankowy, który nie został wymieniony w ww. wykazie podatników VAT czynnych, jeżeli wartość transakcji przekracza 15.000 zł, będzie skutkowała odpowiedzialnością solidarną nabywcy za niezapłacony w terminie podatek przez sprzedawcę. Odpowiedzialność nabywcy będzie dotyczyła części podatku proporcjonalnie przypadającego na tę dostawę towarów lub to świadczenie usług, wobec której zapłata nie została uregulowana na rachunek bankowy wskazany w wykazie.

Wydaje się, że tak skonstruowany przepis nie będzie skutkował odpowiedzialnością solidarną nabywcy jeżeli zapłata za transakcję o jednorazowej wartości przekraczającej 15.000 zł zostanie zrealizowana gotówką. Oczywiście taka realizacja płatności nie będzie dawać nabywcy prawa do zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego. Nie zmieni to jednak faktu, że przy takiej treści art. 117ba Ordynacji podatkowej odpowiedzialność solidarna w zakresie VAT u nabywcy nie wystąpi.

W projekcie ustawy wskazano termin wejścia ww. zmian w życie – 6 miesięcy od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Wojciech Zajączkowski

(1) Proponowana treść art. 117ba Ordynacji podatkowej jest następująca: Podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, na rzecz którego dokonano dostawy towarów lub świadczenia usług, odpowiada solidarnie wraz z podmiotem dokonującym tej dostawy towarów lub tego świadczenia usług za jego zaległości podatkowe w części podatku proporcjonalnie przypadającej na tę dostawę towarów lub to świadczenie usług, jeżeli zapłata należności z tytułu tej dostawy towarów lub tego świadczenia usług została dokonana na rachunek inny niż zawarty w wykazie podatników VAT czynnych, o którym mowa w art. 96 ust. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek dokonania zapłaty za pośrednictwem rachunku bankowego, z zastrzeżeniem art. 112.

/ VAT

Podziel się

Komentarze

Brak komentarzy.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *