Tagi: ulga na złe długi

13

Mar2020
Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz. U. 2019, poz. 1649) ustawodawca wprowadził tzw. ulgę na złe długi w podatkach dochodowych. Ustawa wprowadziła możliwość pomniejszenia przez wierzyciela podstawy opodatkowania o zaliczaną do przychodów należnych wartość wierzytelności o ... Więcej

05

Sie2019
W wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (ETS) z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie C‑127/18 A–PACK CZ s.r.o. rozstrzygnięto problem prawa wierzyciela do korekty podatku należnego z tytułu ulgi na złe długi w sytuacji, gdy dłużnik przestał być podatnikiem VAT. Stan faktyczny: A–PACK CZ czeska spółka ... Więcej
5 sierpnia 2019Wojciech Zajaczkowski

06

Wrz2018
Ulga na złe długi a odwrotne obciążenie. Podatnicy dokonujący nabycia towarów i usług wymienionych w załącznikach nr 11 i nr 14 do ustawy o VAT, którzy są zobowiązani do rozliczenia podatku należnego nie regulując swoich zobowiązań mogą się zastanawiać, czy nie należy dokonać korekty podatku naliczonego w związku ... Więcej
6 września 2018Wojciech Zajaczkowski