Tagi: zmiana właściwości

18

Cze2020
W uchwalonej w dniu 5 czerwca 2020 r. ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw wprowadzono zmiany dotyczące przesyłania zawiadomień ZAW-NR, które ... Więcej
18 czerwca 2020Wojciech Zajaczkowski

01

Lut2018
Stan prawny do końca 2015 r. Do końca 2015 r. w podatku VAT obowiązywała zasada, że właściwość miejscowa w podatku VAT była ustalana na podstawie miejsca wykonywania przez podatnika czynności podlegających VAT. Stanowił o tym art. 3 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym właściwym dla podatnika organem ... Więcej