Przelew w walucie obcej w mechanizmie split payment

Waluta polska

Przepisy dotyczące podzielonej płatności zostały przyjęte ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018, poz. 62). Mechanizm ten zostanie wprowadzony od 1 lipca 2018 r.

Zgodnie z art. 62a ust. 1 ustawy Prawo bankowe, która została znowelizowana ww. ustawą, dla rachunku rozliczeniowego bank prowadzi rachunek VAT. Jak wynika z art. 62a ust. 2 ustawy Prawo bankowe rachunek VAT jest prowadzony w walucie polskiej. Natomiast w świetle art. 62a ust. 5 ustawy Prawo bankowe Nie prowadzi się rachunku VAT dla rachunku rozliczeniowego prowadzonego w innej walucie niż waluta polska.

Z powyższych przepisów ustawy Prawo bankowe wynika, że od 1 lipca 2018 r. rachunki rozliczeniowe, do których bank utworzy rachunki VAT będą mogły być prowadzone w walucie polskiej. W konsekwencji również rachunki VAT będą prowadzone wyłącznie w tej walucie.

Waluta obca

Regulacje te spowodują, że niemożliwe będzie uregulowanie faktury wystawionej w walucie obcej przy zastosowaniu split payment zarówno w kraju, jak i za granicę. Skutkować to będzie brakiem możliwości realizacji płatność w tym mechanizmie z zagranicy do Polski i z Polski za granicę.

Będzie jednak można przeliczyć walutę obcą na walutę krajową i zrealizowanie takiej płatności w całości w ramach split payment. W sytuacji, w której faktura wystawiona jest w walucie obcej a kwota VAT jest wykazana w złotych polskich będzie możliwe zrealizowanie dwóch odrębnych przelewów. Jednego tradycyjnego w walucie obcej, drugiego w ramach mechanizmu split payment w walucie polskiej. Będzie oczywiście możliwe zrealizowanie przelewu dotyczącego waluty polskiej poza tym mechanizmem – tradycyjnym przelewem. Należy bowiem przypomnieć, że w myśl art. 106e ust. 11 ustawy o VAT kwoty podatku wykazuje się w złotych.

Jeśli natomiast faktura nie będzie zawierała kwoty podatku VAT, tak ja np. w transakcjach objętych odwrotnym obciążeniem, a będzie wystawiona w walucie obcej, to prawidłowe stosowanie mechanizmu podzielonej płatności będzie niemożliwe.

/ VAT / Tagi: , ,

Podziel się

Komentarze

Brak komentarzy.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *