Tagi: VAT

06

Gru2018
Ministerstwo Finansów przygotowało projekt z dnia 30 listopada 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa. Celem ustawy jest zlikwidowanie deklaracji VAT-7 i VAT-7K i zastąpienie ich jednolitym elektronicznym plikiem zawierającym pełne dane dotyczące prowadzonej przez podatników ewidencji VAT. ... Więcej
6 grudnia 2018Wojciech Zajaczkowski

28

Paź2018
Projekt ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach, który jest procedowany w Sejmie, ma unormować kwestie kas online. Planowany termin wejścia w życie tej ustawy – 1 października 2018 r. minął i nie wiadomo kiedy ostatecznie ustawa zostanie uchwalona. Niemniej jednak ... Więcej
28 października 2018Wojciech Zajaczkowski

28

Paź2018
Ministerstwo Finansów na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji opublikowało projekt z dnia 4 października 2018 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. W świetle projektu rozporządzenia nie będą zwolnione przedmiotowo (nie będą wymienione w załączniku do rozporządzenia) następujące czynności, ... Więcej
28 października 2018Wojciech Zajaczkowski

28

Paź2018
W dniu 25 września 2018 r. do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Jedną z najbardziej kontrowersyjnych, a zarazem dotykających wszystkich przedsiębiorców zmianą przepisów jest propozycja wprowadzenia limitów dla amortyzacji ... Więcej
28 października 2018Wojciech Zajaczkowski

28

Paź2018
Czy obowiązek podatkowy w podatku VAT powstaje z chwilą wydania nieruchomości, czy też z chwilą podpisania aktu notarialnego? W myśl art. 19a ust. 1 ustawy o VAT obowiązek podatkowy, co do zasady, powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Przepis ten będzie miał również zastosowanie ... Więcej
28 października 2018Wojciech Zajaczkowski

28

Paź2018
Do Sejmu pod koniec września 2018 r. trafił projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (druk sejmowy nr 2862). Wśród wielu – w tym projekcie ustawy – propozycji zmian do różnych ustaw znalazł się projekt zmian do ... Więcej
28 października 2018Wojciech Zajaczkowski

08

Paź2018
Usługa budowlana a limit zwolnienia w VAT Czy wykonując usługi budowlane związane z nieruchomościami za granicą Polski wartość tych usług brana jest pod uwagę do limitu zwolnienia z VAT dotyczącego drobnych przedsiębiorców? W celu odpowiedzi na ww. pytanie konieczne jest ustalenie kwalifikacji podatkowej usług budowlanych wykonywanych poza terytorium ... Więcej
8 października 2018Wojciech Zajaczkowski

08

Paź2018
Do końca 2016 r. w przepisach podatkowych dotyczących podatku VAT funkcjonował tylko jeden przepis pozwalający na określenie miejsca świadczenia usług związanych z nieruchomościami. Był to art. 28e ustawy o VAT, zgodnie z którym miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w ... Więcej
8 października 2018Wojciech Zajaczkowski

08

Paź2018
Brak NIP UE usługobiorcy Czy wykonując usługę, z katalogu usług, do których stosuje się art. 28b ustawy o VAT, na rzecz podatnika z UE brak NIP kontrahenta, tj. brak jego VAT UE uprawnia podatnika-usługodawcę do uznania takiej transakcji jako niepodlegającej opodatkowaniu na terytorium kraju i wystawienia faktury z ... Więcej
8 października 2018Wojciech Zajaczkowski

23

Wrz2018

Faktura końcowa zerowa

0  
Czy w sytuacji, w której podatnik otrzyma całą należność przed wykonaniem usługi lub przed dostawą towaru wystawiając na otrzymaną zapłatę (zaliczkę, zadatek, przedpłatę, ratę, itp.) faktury zaliczkowe, o których mowa w art. 106f ustawy o VAT, może po wykonaniu usługi lub po dostawie towaru wystawić końcową fakturę na ... Więcej
23 września 2018Wojciech Zajaczkowski