Tagi: VAT

23

Sie2019
Nietransakcyjne wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów występuje wówczas, gdy podatnik dokonuje przemieszczenia towarów, które do niego należą z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju (spoza Polski) na terytorium kraju (do Polski), jeżeli towary te zostały przez tego podatnika poza Polską wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym również w ramach wewnątrzwspólnotowego ... Więcej
23 sierpnia 2019Wojciech Zajaczkowski

13

Sie2019
W związku z ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw od 1 września 2019 r. ponownie zmienią się niektóre przepisy dotyczące wyrejestrowania podatników z rejestru VAT. Jakie będą skutki niezłożenia deklaracji VAT od września ... Więcej
13 sierpnia 2019Wojciech Zajaczkowski

05

Sie2019
Ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw dokonano znacznych zmian w ustawie o VAT – likwidacja deklaracji VAT, nowa struktura JPK_VAT, szczegółowe określenie zasad prowadzenia ewidencji VAT, likwidacja druków VAT-ZD, itd. – które wejdą w ... Więcej
5 sierpnia 2019Wojciech Zajaczkowski

05

Sie2019
Podatnicy występujący o zwrot podatku VAT najczęściej wnioskują o zwrot w zwykłym terminie, tj. 60 dni od dnia złożenia rozliczenia VAT – złożenia deklaracji VAT z wykazaną kwotą zwrotu podatku. Korzystają również z tzw. zwrotów przyspieszonych dokonywanych przez organ podatkowy w terminie 25 dni od dnia złożenia rozliczenia. Rodzaje ... Więcej
5 sierpnia 2019Wojciech Zajaczkowski

05

Sie2019
Sejm w dniu 19 lipca 2019 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (ustawa po senackich poprawkach wróci jeszcze do Sejmu). Niespodziewanie Sejm zgodził się przesunąć termin wprowadzenia obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności (split payment) przy równoczesnej likwidacji krajowego odwrotnego ... Więcej
5 sierpnia 2019Wojciech Zajaczkowski

05

Sie2019
W świetle ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która jest jeszcze procedowana w Sejmie, dotyczącej wprowadzenia obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności odnoszącego się to towarów i usług wymienionych w nowym załączniku nr 15 do ustawy o VAT faktury dokumentujące taki mechanizm ... Więcej
5 sierpnia 2019Wojciech Zajaczkowski

05

Sie2019
W projekcie z dnia 11 czerwca 2019 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy Ministerstwo Finansów dokonuje implementacji dyrektywy 2018/1910 w zakresie wprowadzenia do ustawy o VAT przesłanki materialne, od których spełnienia zależy możliwość zastosowania stawki 0% dla ... Więcej
5 sierpnia 2019Wojciech Zajaczkowski

05

Sie2019
Od września 2019 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1018). Ustawa wprowadza tzw. białą listę podatników wraz z informacjami o rachunkach bankowych. Utworzona zostanie jedna baza ... Więcej
5 sierpnia 2019Wojciech Zajaczkowski

05

Sie2019
W wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (ETS) z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie C‑127/18 A–PACK CZ s.r.o. rozstrzygnięto problem prawa wierzyciela do korekty podatku należnego z tytułu ulgi na złe długi w sytuacji, gdy dłużnik przestał być podatnikiem VAT. Stan faktyczny: A–PACK CZ czeska spółka ... Więcej
5 sierpnia 2019Wojciech Zajaczkowski

05

Sie2019
W wyroku z dnia 5 lutego 2019 r. sygn. akt I FSK 230/17 Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął sprawę sposobu uzyskania potwierdzenia odbioru otrzymania przez kontrahenta faktury korygującej, która była przesyłana elektronicznie. Stan faktyczny sprawy przedstawiał się następująco: Spółka dokumentuje świadczenie usług i dostawy towarów wystawiając faktury ... Więcej
5 sierpnia 2019Wojciech Zajaczkowski