Tagi: VAT

04

Cze2021
Do końca czerwca 2021 r. sprzedaż wysyłkowa towarów na rzecz konsumentów z innych krajów członkowskich UE oraz sprzedaż usług TBE (telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych) na rzecz konsumentów z innych krajów członkowskich UE jest odrębnie limitowana. Oznacza to, że każda z tych działalności może być odmiennie rozliczana podatkowo.... Więcej
4 czerwca 2021Wojciech Zajaczkowski

30

Maj2021
Ministerstwo Finansów poprawiło projekt z dnia 9 marca 2021 r. rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Obecny projekt nosi datę 17 maja 2021 r. Obecny projekt stanowi połączenie dotychczasowych ... Więcej

30

Maj2021
Ministerstwo Finansów przygotowało kolejny projekt z dnia 17 maja 2021 r. rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Jedną z głównych zmian, która różni obecny projekt ... Więcej

30

Maj2021
Rada Ministrów w dniu 26 maja 2021 r. zaakceptowała projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo bankowe. Jest to tzw. pakiet zmian w ustawie o VAT – SLIM VAT 2. Pierwszy pakiet SLIM VAT wszedł w życie od styczniu 2021 ... Więcej

20

Maj2021
Od lipca 2021 r. zmienią się istotnie przepisy dotyczące rozliczania sprzedaży wysyłkowej na rzecz konsumentów z UE. W miejsce działającego obecnie systemu MOSS obejmującego wyłącznie usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne (TBE) zostanie wprowadzony system OSS obejmujący sprzedaż wysyłkową towarów na rzecz konsumentów (zwaną od 1 lipca 2021 r. ... Więcej

20

Maj2021
Zgodnie z art. 62b ust. 2 pkt 6 ustawy Prawo bankowe rachunek VAT może być obciążony wyłącznie w celu przekazania środków na inny rachunek VAT posiadacza rachunku VAT prowadzony w tym samym banku przy użyciu komunikatu przelewu, w którym posiadacz w miejsce informacji, o których mowa w: a) art. ... Więcej

20

Maj2021
Ministerstwo Finansów przygotowało projekt z dnia 5 maja 2021 r. rozporządzenia w sprawie wzoru znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, pieczęci organu celnego potwierdzającej wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej oraz danych zawartych w dokumencie elektronicznym TAX FREE ... Więcej

20

Maj2021
Prowadzenie ewidencji VAT przez podatników VAT czynnych wymaga comiesięcznego składania plików JPK_VAT do organów podatkowych, które zawierają najważniejsze dane o dokonywanych przez podatników zakupach i sprzedaży podlegającej VAT. Pliki JPK_VAT muszą również zawierać informacje o kodach GTU, czyli grupach towarów i usług sprzedawanych przez podatników, ja również ... Więcej

20

Maj2021
Od 1 lipca 2021 r. ustawa o VAT rozszerza katalog czynności realizowanych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz na rzecz rolników ryczałtowych ewidencjonowanych w kasach rejestrujących online. W świetle art. 145b ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT od 1 lipca 2021 r. kasy online ... Więcej

04

Maj2021
Ustawą SLIM VAT z 27 listopada 2020 r. wprowadzono do ustawy o VAT istotne zmiany dotyczące zwrotu podatku podróżnym, tzw. systemu TAX FREE, które wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r. Zmiany spowodują, że warunkiem uzyskania zwrotu podatku przez podróżnych niemających stałego miejsca zamieszkania na terytorium ... Więcej