Tagi: VAT

07

Kwi2021
Od stycznia 2020 r. obowiązują unijne przepisy dotyczące procedury call-off stock. Zostały one wprowadzone do polskiej ustawy o VAT z opóźnieniem, dopiero od 1 lipca 2020 r. Z przepisów ustawy o VAT wynika m.in., że podatnicy, o których mowa w art. 15, zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, są ... Więcej
7 kwietnia 2021Wojciech Zajaczkowski

07

Kwi2021

Zmiany w VAT w 2021 roku

0  
Początek 2021 roku, to okres wprowadzenia zmian w VAT dotyczących porządkowania, tak przynajmniej twierdzi Ministerstwo Finansów, przepisów w ustawie o podatku od towarów i usług wynikających z ustawy SLIM VAT. Wydawało się, że epidemia COVID-19 przyhamuje zmiany w tym podatku. Z doniesień prasowych, których źródła znajdują się ... Więcej
7 kwietnia 2021Wojciech Zajaczkowski

25

Mar2021
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie C‑895/19 A. przeciwko Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej wypowiedział się na temat zgodności z prawem UE polskich przepisów w zakresie rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów. Sąd rozpatrywał zgodność polskich przepisów ustawy o VAT w ... Więcej

24

Mar2021
Ministerstwo Finansów przygotowało i opublikowało na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji projekt z dnia 9 marca 2021 r. rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Jak ... Więcej

21

Mar2021
Podatnik, który nie otrzymał faktury występuje do sprzedawcy o wystawienie duplikatu faktury. Po otrzymaniu duplikatu faktury odlicza wynikający z niej podatek naliczony. Jakie dane powinien nabywca wykazać w ewidencji JPK_VAT? Podobne pytanie i właściwa do niego odpowiedź jest dostępna na stronach internetowych Ministerstwa Finansów: „Czy ... Więcej

21

Mar2021
W ostatnim czasie w prasie pojawiły się informacje z których wynika, że podatnik który rozlicza podatek należny z tytułu importu towarów w deklaracji VAT na podstawie art. 33a ustawy o VAT i nie zadeklaruje całości lub części podatku z tytułu tego importu będzie zobowiązany wpłacić do urzędu celno-skarbowego ... Więcej

10

Mar2021
Ministerstwo Finansów wprowadziło JPK_VAT w celu uszczelnienia systemu podatkowego. Nowy JPK_VAT wprowadzony z dniem 1 października 2020 r. ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw miał zwiększyć zasób analizowanych i przetwarzanych danych przesyłanych przez podatników ... Więcej

04

Mar2021
Ostatnio kilkakrotnie spotkałem się z pytaniem, czy faktura wystawiona w celu udokumentowania przyszłej wpłaty na poczet usług budowlanych wykonywanych na rzecz innego podatnika powoduje powstanie u sprzedawcy obowiązku podatkowego. W niniejszym tekście postaram się odpowiedzieć na to pytanie. W świetle art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. ... Więcej

25

Lut2021
Ministerstwo Finansów przeforsowało w ustawie o VAT przepisy dotyczące ujmowania korekt faktur. Przepisy weszły w życie od 1 stycznia 2021 r. w kształcie w jakim wejść w życie nie powinny. Są trudne w odbiorze, niejasne i wyjątkowo skomplikowane. Nie zapewniają pewności prawa. Na dodatek każdy przypadek korygowania faktur ... Więcej
25 lutego 2021Wojciech Zajaczkowski

25

Lut2021
Z dniem 31 stycznia 2020 r. Wielka Brytania opuściła Unię Europejską. Umowa o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej określała okres przejściowy, który trwał do końca 2020 r. Od 1 stycznia 2021 r. przepisy Unii Europejskiej dotyczące VAT nie mają, co do zasady, zastosowania w stosunku do Wielkiej ... Więcej
25 lutego 2021Wojciech Zajaczkowski