Tagi: VAT

07

Lip2020
Ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. 2019, poz. 1495) wprowadzono zmiany do ustawy o VAT dotyczące importu towarów, które weszły w życie od 1 lipca 2020 r. Zmiana polega na sposobie rozliczania VAT od importu ... Więcej

06

Lip2020
W Dzienniku Ustaw z dnia 3 lipca 2020 r. poz. 1188 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ... Więcej

01

Lip2020
W Dzienniku Ustaw z dnia 30 czerwca 2020 r. zostało opublikowane nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock (Dz.U. 2020, poz. 1138). Rozporządzenie określa: ... Więcej

29

Cze2020
Ustawą z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 25 czerwca 2020 r. poz. ... Więcej
29 czerwca 2020Wojciech Zajaczkowski

29

Cze2020
W dniu 18 czerwca 2020 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii (Dz.U. 2020, poz. 1059). Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 145b ust. 5 ... Więcej
29 czerwca 2020Wojciech Zajaczkowski

18

Cze2020
Od 1 lipca 2020 r. wprowadzane są znaczące zmiany prawne w obszarze podatków, ze szczególnym uwzględnieniem podatku VAT. W niniejszym tekście staram się przypomnieć Państwu o najważniejszych zmianach w tym podatku jakie wejdą w życie od lipca br., jak również o tych zmianach, które były planowane jednak – ... Więcej
18 czerwca 2020Wojciech Zajaczkowski

18

Cze2020
W uchwalonej w dniu 5 czerwca 2020 r. ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw wprowadzono zmiany dotyczące przesyłania zawiadomień ZAW-NR, które ... Więcej
18 czerwca 2020Wojciech Zajaczkowski

10

Cze2020
Usługa transportowa przy imporcie towarów Podatnicy dokonujący importu towarów wraz z usługą transportową nabywaną od zagranicznego podatnika są zobowiązani do zapłaty podatku VAT z tytułu importu towarów. Czy usługa transportowa nabywana w związku z importem towarów jest wyłącznie wliczana do podstawy opodatkowania importu towarów, czy powinna być ... Więcej
10 czerwca 2020Wojciech Zajaczkowski

09

Cze2020
Pod koniec maja br. opisywałem Państwu obowiązki sprzedawcy związane z nowym JPK_VAT dokonującego sprzedaży towarów lub usług z załącznika nr 15 do ustawy o VAT, gdy faktura dokumentująca taką sprzedaż musiała zawierać oznaczenie „mechanizm podzielonej płatności”. Bieżący tekst jest poświęcony nabywcy, który dokonuje zakupów na podstawie faktur, które ... Więcej
9 czerwca 2020Wojciech Zajaczkowski

09

Cze2020
W Dzienniku Ustaw ukazały się dwa rozporządzenia w sprawie tzw. kas wirtualnych. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania opublikowano w Dzienniku Ustaw z dnia 29 maja 2020 r. pod poz. 957, natomiast rozporządzenie Ministra Finansów z dnia ... Więcej
9 czerwca 2020Wojciech Zajaczkowski