Tagi: VAT

24

Mar2020
W Dzienniku Ustaw z dnia 13 marca 2020 r. poz. 430 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług. Rozporządzenie wprowadza nowe wzory druków związanych z rejestracją w podatku ... Więcej

05

Mar2020
Rada Unii Europejskiej na wniosek Komisji Europejskiej 4 grudnia 2018 r. wydała rozporządzenie wykonawcze 2018/1912 zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011 w odniesieniu do niektórych zwolnień związanych z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi. Powyższe rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2020 r. i obowiązuje od tej daty wszystkie podmioty do ... Więcej

27

Lut2020

Faktury dotyczące MPP

0  
Od 1 listopada 2019 r. obowiązuje nowa regulacja dotycząca oznaczania faktur dotyczących towarów i usług objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności. Zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT faktura powinna zawierać w przypadku faktur, w których kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa ... Więcej
27 lutego 2020Wojciech Zajaczkowski

20

Lut2020
Podatnicy rozliczający się w ubiegłym (2019) roku kwartalnie w podatku VAT w związku ze zmianami przepisów powinni upewnić się, czy nie są zobowiązani do rozliczeń miesięcznych począwszy od rozliczenia za styczeń 2020 r. Biorąc pod uwagę, że termin złożenia deklaracji VAT-7 za styczeń upływa we wtorek 25 lutego ... Więcej
20 lutego 2020Wojciech Zajaczkowski

12

Lut2020

Faktura do paragonu z NIP

2  
Faktura do paragonu z NIP. W prasie codziennej coraz częściej można spotkać się ze stwierdzeniem, że do paragonu o wartość brutto nieprzekraczającej 450 zł zawierającego NIP nabywcy nie można wystawić faktury z pełnymi danymi podatnika-nabywcy. Czy tak jest w rzeczywistości? Zgodnie z art. 106e ust. 5 ... Więcej
12 lutego 2020Wojciech Zajaczkowski

12

Lut2020
Od 1 kwietnia 2020 r. mają wejść w życie przepisy VAT dotyczące transakcji wewnątrzwspólnotowych (stawka 0% przy WDT), które w Unii Europejskiej obowiązują już od 1 stycznia 2020 r. Najważniejsza część regulacji dotyczy materialnych (niezbędnych, koniecznych) warunków stosowania stawki 0% przy WDT - wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów ... Więcej
12 lutego 2020Wojciech Zajaczkowski

06

Lut2020
W przesłanym w dniu 5 lutego 2020 r. przez Premiera RP do Sejmu projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw projektowane ... Więcej

06

Lut2020
Ministerstwo Finansów do przesłanego w dniu 5 lutego 2020 r. do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw dołączyło projekt z dnia 31 stycznia ... Więcej

30

Sty2020
Ministerstwo Finansów w opublikowanym na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji projekcie z dnia 24.01.2020 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ... Więcej
30 stycznia 2020Wojciech Zajaczkowski

15

Sty2020
Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują w ustawie o VAT regulacje obligujące sprzedawcę do wystawienia faktury dla podatnika VAT do wystawionego wcześniej paragonu tylko wówczas, gdy paragon ten zawiera NIP nabywcy. Zmiany powyższe wprowadzono ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów ... Więcej
15 stycznia 2020Wojciech Zajaczkowski