Tagi: VAT

14

Sty2021
Od stycznia 2021 r. w związku z ustawą z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020, poz. 2419), tzw. ustawa Slim VAT, obowiązują nowe zasady rozliczania korekt podatku. Przepisy istotnie zmieniają sposób ujmowania korekt „in ... Więcej
14 stycznia 2021Wojciech Zajaczkowski

14

Sty2021
Ustawa nazywana Slim VAT z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020, poz. 2419) wprowadziła nowe limity dla prezentów o małej wartości. Zasadniczo ustawa o VAT nakłada obowiązek opodatkowania towarów przekazanych nieodpłatnie, jeżeli dostawcy ... Więcej
14 stycznia 2021Wojciech Zajaczkowski

14

Sty2021
W dniu 1 stycznia 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o VAT, tzw. SLIM VAT wprowadzona ustawą z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (poz. 2419). Wprowadzone zmiany dotyczą również art. 113 ustawy o VAT, tj. ... Więcej
14 stycznia 2021Wojciech Zajaczkowski

11

Sty2021
W końcu 2020 r. dokonano zmian w ustawie o VAT oraz w kilku odrębnych aktach prawnych. Przedstawiamy Państwu w skrócie ich zakres oraz podstawy prawne. W Dzienniku Ustaw z dnia 30 grudnia 2020 r. została opublikowana ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy ... Więcej
11 stycznia 2021Wojciech Zajaczkowski

11

Sty2021
W dniu 1 stycznia 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o VAT, tzw. SLIM VAT wprowadzona ustawą z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (poz. 2419). Wprowadzone zmiany dotyczą również art. 113 ustawy o ... Więcej
11 stycznia 2021Wojciech Zajaczkowski

31

Gru2020

Slim VAT już obowiązuje

0  
W Dzienniku Ustaw z dnia 30 grudnia 2020 r. została opublikowana ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (poz. 2419). Zdaniem projektodawcy ustawa zawiera rozwiązania upraszczające i unowocześniające rozliczanie VAT przez podatników i ... Więcej
31 grudnia 2020Wojciech Zajaczkowski

30

Gru2020
Ministerstwo Finansów opublikowało Objaśnienia podatkowe z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla celów podatku od towarów i usług. Objaśnienia podatkowe dotyczą zasad dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla celów stosowania stawki podatku VAT 0% i jak wskazano w treści Objaśnień ich celem „jest ... Więcej
30 grudnia 2020Wojciech Zajaczkowski

30

Gru2020
Od 1 października 2020 r. paragony posiadające informacje o NIP nabywcy, o wartości do 450 zł brutto, a więc uznawane za faktury miały być ewidencjonowane w ewidencji VAT odrębnie jako faktury VAT przy równoczesnym pomniejszeniu ewidencji z kas rejestrujących o wartość paragonu z NIP. Stało się inaczej. ... Więcej
30 grudnia 2020Wojciech Zajaczkowski

17

Gru2020

Zmiany w VAT w 2021 roku

0  
Rok 2020 pomimo swej wyjątkowości z uwagi na pandemię COVID-19 obfitował w zmiany w podatku VAT. Zmieniły się stawki VAT, sposób klasyfikowania towarów i usług, wprowadzono nowy JPK_VAT, zlikwidowane deklarację VAT-7 i VAT-7K, umożliwiono podatnikom rozliczać VAT należny od importu w JPK_VAT, wprowadzono zmiany w wystawianiu paragonów z ... Więcej
17 grudnia 2020Wojciech Zajaczkowski

17

Gru2020
Na podstawie § 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. 2015, poz. 1676 za zm.) przedłużono, dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, do końca 2020 r. stosowanie PKWiU 2008 w następujących przypadkach: ... Więcej
17 grudnia 2020Wojciech Zajaczkowski