Tagi: podzielona płatność

23

Wrz2018
Od lipca br. obowiązują przepisy dotyczące podzielonej płatności (split payment). Regulacja została wprowadzona ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018, poz. 62). Istotą tego mechanizmu jest możliwość dokonywania płatności przez podatnika-nabywcę dysponującego ... Więcej
23 września 2018Wojciech Zajaczkowski

20

Lip2018
Ministerstwo Finansów wydało Objaśnienia podatkowe Ministerstwo Finansów w opublikowanych w dniu 12 lipca 2018 r. Objaśnieniach podatkowych: „Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności (mpp)” datowanych na dzień 29 czerwca 2018 r. wyjaśniło, że podatnicy nie mają obowiązku zgłaszania do organów podatkowych rachunków VAT. Informacja Ministerstwa Finansów jest wyjątkowo lakoniczna ... Więcej

18

Lip2018
Nowy tryb zwrotu VAT Od 1 lipca 2018 r. wprowadzono do ustawy o VAT nowy tryb zwrotu podatku. Wynika on z nowego art. 87 ust. 6a ustawy o VAT. Zgodnie z jego treścią: na wniosek podatnika, złożony wraz z deklaracją podatkową, urząd skarbowy jest obowiązany dokonać zwrotu różnicy ... Więcej

06

Lip2018
Mechanizm podzielonej płatności a regres ubezpieczeniowy Ministerstwo Finansów udzieliło odpowiedzi na pytania Federacji Przedsiębiorców Polskich dotyczące działania od 1 lipca 2018 r. mechanizmu podzielonej płatności w przypadku regresu ubezpieczeniowego. Federacja zwróciła się do Ministerstwa Finansów o wyjaśnienie, czy działalność polegająca na ubezpieczaniu krótkoterminowych należności i wypłacie odszkodowań swoim ubezpieczającym, ... Więcej

04

Lip2018
Czy możliwe jest przekazywanie środków pomiędzy rachunkami VAT? Zgodnie z art. 62b ust. 2 pkt 6 ustawy Prawo bankowe rachunek VAT może być obciążony wyłącznie w celu przekazania środków na inny rachunek VAT posiadacza rachunku VAT prowadzony w tym samym banku przy użyciu komunikatu przelewu, w którym ... Więcej

03

Lip2018
Czy w związku z wprowadzeniem od 1 lipca 2018 r. split payment do ustawy o VAT oraz do przepisów Prawa bankowego możliwa jest zapłata samego VAT w mechanizmie podzielonej płatności (mpp)? Zgodnie z art. 108a ust. 2 ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2018 ... Więcej

20

Cze2018
Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018, poz. 62) od 1 lipca 2018 r. do bankowych rachunków rozliczeniowych, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo bankowe zostaną ... Więcej
20 czerwca 2018Wojciech Zajaczkowski

20

Cze2018
Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018, poz. 62) od 1 lipca 2018 r. do bankowych rachunków rozliczeniowych, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo bankowe zostaną ... Więcej
20 czerwca 2018Wojciech Zajaczkowski

20

Cze2018
Waluta polska Przepisy dotyczące podzielonej płatności zostały przyjęte ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018, poz. 62). Mechanizm ten zostanie wprowadzony od 1 lipca 2018 r. Zgodnie z art. 62a ust. 1 ... Więcej
20 czerwca 2018Wojciech Zajaczkowski

17

Maj2018
Czy mechanizm podzielonej płatności będzie obowiązkowy od stycznia 2019 r.? Rząd w dniu 7 maja 2018 r. przyjął wniosek do Komisji Europejskiej (KE), który umożliwi Polsce ewentualne zastosowanie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności (mpp, ang. split payment) w podatku VAT. Obowiązek rozliczania VAT tą metodą dotyczyłby wówczas ... Więcej