Tagi: podzielona płatność

08

Lut2021
Od stycznia 2021 r. zmieniła się treść art. 108a ust. 1a ustawy o VAT wskazująca na wysokość kwoty od której obowiązkowy jest mechanizm podzielonej płatności. Zgodnie ww. przepisem w treści obowiązującej od stycznia 2021 r.: przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 ... Więcej

17

Gru2020
Na podstawie § 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. 2015, poz. 1676 za zm.) przedłużono, dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, do końca 2020 r. stosowanie PKWiU 2008 w następujących przypadkach: ... Więcej
17 grudnia 2020Wojciech Zajaczkowski

18

Cze2020
Od 1 lipca 2020 r. wprowadzane są znaczące zmiany prawne w obszarze podatków, ze szczególnym uwzględnieniem podatku VAT. W niniejszym tekście staram się przypomnieć Państwu o najważniejszych zmianach w tym podatku jakie wejdą w życie od lipca br., jak również o tych zmianach, które były planowane jednak – ... Więcej
18 czerwca 2020Wojciech Zajaczkowski

18

Cze2020
W uchwalonej w dniu 5 czerwca 2020 r. ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw wprowadzono zmiany dotyczące przesyłania zawiadomień ZAW-NR, które ... Więcej
18 czerwca 2020Wojciech Zajaczkowski

09

Cze2020
Pod koniec maja br. opisywałem Państwu obowiązki sprzedawcy związane z nowym JPK_VAT dokonującego sprzedaży towarów lub usług z załącznika nr 15 do ustawy o VAT, gdy faktura dokumentująca taką sprzedaż musiała zawierać oznaczenie „mechanizm podzielonej płatności”. Bieżący tekst jest poświęcony nabywcy, który dokonuje zakupów na podstawie faktur, które ... Więcej
9 czerwca 2020Wojciech Zajaczkowski

28

Maj2020
Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. 2019, poz. 1988) zmienione rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w ... Więcej

27

Lut2020

Faktury dotyczące MPP

0  
Od 1 listopada 2019 r. obowiązuje nowa regulacja dotycząca oznaczania faktur dotyczących towarów i usług objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności. Zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT faktura powinna zawierać w przypadku faktur, w których kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa ... Więcej
27 lutego 2020Wojciech Zajaczkowski

06

Lut2020
W przesłanym w dniu 5 lutego 2020 r. przez Premiera RP do Sejmu projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw projektowane ... Więcej

16

Sty2020
Regulacje dotyczące mechanizmu podzielonej płatności w podatku VAT obowiązujące od 1 listopada 2019 r. wprowadziły możliwość dokonywania zbiorczych płatności przy zastosowaniu tego mechanizmu. Zgodnie z dodanymi w art. 108a ustawy o VAT ust. 3a i 3b: W przypadku wystawienia na rzecz podatnika przez jednego dostawcę lub usługodawcę ... Więcej
16 stycznia 2020Wojciech Zajaczkowski

01

Gru2019
Oznaczenie „mechanizm podzielonej płatności”. W jaki sposób powinien postąpić sprzedawca i nabywca, będący podatnikami VAT, gdy na fakturze, której wartość brutto (razem z podatkiem VAT) przekroczy 15.000 zł, dokumentującej sprzedaż towarów lub usług z załącznika nr 15 do ustawy o VAT zabraknie adnotacji „mechanizm podzielonej płatności” (mpp)?... Więcej
1 grudnia 2019Wojciech Zajaczkowski