Tagi: eksport usług

09

Sie2020
Ogólna reguła w podatku VAT dotycząca usług świadczonych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej wynika z art. 28c ustawy o VAT. Zgodnie z art. 28c ust. 1 ustawy o VAT miejscem świadczenia usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym usługodawca posiada siedzibę działalności ... Więcej
9 sierpnia 2020Wojciech Zajaczkowski

08

Paź2018
Usługa budowlana a limit zwolnienia w VAT Czy wykonując usługi budowlane związane z nieruchomościami za granicą Polski wartość tych usług brana jest pod uwagę do limitu zwolnienia z VAT dotyczącego drobnych przedsiębiorców? W celu odpowiedzi na ww. pytanie konieczne jest ustalenie kwalifikacji podatkowej usług budowlanych wykonywanych poza terytorium ... Więcej
8 października 2018Wojciech Zajaczkowski

08

Paź2018
Do końca 2016 r. w przepisach podatkowych dotyczących podatku VAT funkcjonował tylko jeden przepis pozwalający na określenie miejsca świadczenia usług związanych z nieruchomościami. Był to art. 28e ustawy o VAT, zgodnie z którym miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w ... Więcej
8 października 2018Wojciech Zajaczkowski

08

Paź2018
Brak NIP UE usługobiorcy Czy wykonując usługę, z katalogu usług, do których stosuje się art. 28b ustawy o VAT, na rzecz podatnika z UE brak NIP kontrahenta, tj. brak jego VAT UE uprawnia podatnika-usługodawcę do uznania takiej transakcji jako niepodlegającej opodatkowaniu na terytorium kraju i wystawienia faktury z ... Więcej
8 października 2018Wojciech Zajaczkowski