Tagi: usługi budowlane

08

Paź2018
Usługa budowlana a limit zwolnienia w VAT Czy wykonując usługi budowlane związane z nieruchomościami za granicą Polski wartość tych usług brana jest pod uwagę do limitu zwolnienia z VAT dotyczącego drobnych przedsiębiorców? W celu odpowiedzi na ww. pytanie konieczne jest ustalenie kwalifikacji podatkowej usług budowlanych wykonywanych poza terytorium ... Więcej
8 października 2018Wojciech Zajaczkowski

08

Paź2018
Do końca 2016 r. w przepisach podatkowych dotyczących podatku VAT funkcjonował tylko jeden przepis pozwalający na określenie miejsca świadczenia usług związanych z nieruchomościami. Był to art. 28e ustawy o VAT, zgodnie z którym miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w ... Więcej
8 października 2018Wojciech Zajaczkowski

27

Lip2018
Miejsce świadczenia Opodatkowanie usług związanych z nieruchomościami, w tym usług budowlanych jest przede wszystkim uzależnione od miejsca świadczenia usługi. Miejsce to nie zawsze jest zbieżne z miejscem rzeczywistego wykonania czynności. Jeżeli miejsce świadczenia znajduje się na terytorium kraju (Polski), to usługa będzie opodatkowana w Polsce. Jeżeli miejsce to znajduje ... Więcej