Nowe objaśnienia podatkowe dot. VAT

1. Ministerstwo Finansów opublikowało Objaśnienia podatkowe z dnia 26 stycznia 2021 r. dotyczące opodatkowania podatkiem od towarów i usług kontraktów drogowych typu utrzymaj standard oraz wywołaniowego.

Objaśnienia podatkowe, jak wskazuje Ministerstwo Finansów, zostały przygotowane wspólnie z Ministerstwem Infrastruktury oraz Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Jak zachwala Ministerstwo Finansów Objaśnienia zwierają praktyczne przykłady traktowania na gruncie VAT czynności wykonywanych przy kontraktach drogowych. Dla potrzeb VAT-u kluczowe znaczenie ma podział na kontrakty, których przedmiotem jest:

  • świadczenie kompleksowe – wtedy obowiązuje stawka 23 proc. VAT,
  • szereg odrębnych świadczeń związanych z utrzymaniem dróg – wtedy opodatkowanie właściwe dla danego świadczenia to 23 proc. VAT lub 8 proc. VAT.

Ponieważ określenie właściwej stawki VAT dla kontraktów drogowych budziło wiele wątpliwości, w Objaśnieniach omówione zostały te cechy kontraktów, które powinny być brane pod uwagę przy ich ocenie na potrzeby VAT. Do kluczowych cech kontraktu wpływających na jego klasyfikację na potrzeby VAT należą m. in:

  • ryzyko utrzymania właściwego stanu drogi;
  • sposób wykonywania kontraktu;
  • wynagrodzenie za wykonane czynności.

Zdaniem Ministerstwa Finansów ww. Objaśnienia i zawarte w nich wytyczne pomogą w ustaleniu właściwej stawki VAT dla kontraktów drogowych. Ministerstwo Finansów przypomina, że wyrażona w objaśnieniach interpretacja przepisów jest wiążąca dla administracji skarbowej.

Należy pamiętać, że w świetle art. 14n § 4 ustawy Ordynacja podatkowa w przypadku zastosowania się przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym do objaśnień podatkowych stosuje się odpowiednio m.in. przepis art. 14k tej ustawy. Natomiast zgodnie z art. 14k § 2 ustawy Ordynacja podatkowa zastosowanie się do interpretacji ogólnej (odpowiednio: do Objaśnień podatkowych) przed jej zmianą nie może szkodzić temu, kto się do niej zastosował, jak również w przypadku nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej.

2. Ministerstwo Finansów w dniu 18 stycznia 2021 r. poinformowało o przygotowaniu projektu Objaśnień podatkowych w zakresie pakietu rozwiązań „Slim VAT” oraz wybranych rozwiązań doprecyzowujących niektóre konstrukcje VAT wprowadzonych ustawą z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2419).

Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów projekt Objaśnień podatkowych SLIM VAT dotyczy pakietu przepisów, które resort finansów określa jako „uproszczenia”. Regulacje te weszły w życie 1 stycznia 2021 r.

Zdaniem Ministerstwa Finansów „w dokumencie znajdują się m.in. przykłady praktycznych  zastosowań nowych przepisów podatkowych”. Wydaje się, że ww. projekt pokazuje i wyjaśnia proste przypadki, które wyjaśnienia nie wymagają, natomiast sytuacje, które są skomplikowane i złożone nie pojawiają się w projekcie. Ów pakiet uproszczeń, który został przyjęty przez ustawodawcę po zaproponowaniu ich przez Ministerstwo Finansów prowadzi do jeszcze większego skomplikowania przepisów i będzie skutkować wieloletnimi sporami z organami podatkowymi. Myślę tu przede wszystkim o wyjątkowo niejasnych i problematycznych przepisach dotyczących korekt podatku po stronie sprzedawcy, jak i nabywcy, quasi jednolitych kursach walut w podatkach dochodowych i VAT, a także innych również nieczytelnych przepisach dotyczących choćby odliczania VAT od usług noclegowych, czy też wprost niekorzystnych dla podatników przepisów w zakresie ustalania sankcji w VAT wynikających ze zmienionego art. 112b ustawy o VAT.

Można by zadać pytanie, jeżeli przepisy ustawy o VAT zostały od 1 stycznia 2021 r. uproszczone, to dlaczego konieczne jest objaśnianie tego uproszczenia na 50 stronach.

/ VAT / Tagi: ,

Podziel się

Komentarze

Brak komentarzy.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *