Tagi: zmiany w VAT

07

Kwi2021

Zmiany w VAT w 2021 roku

0  
Początek 2021 roku, to okres wprowadzenia zmian w VAT dotyczących porządkowania, tak przynajmniej twierdzi Ministerstwo Finansów, przepisów w ustawie o podatku od towarów i usług wynikających z ustawy SLIM VAT. Wydawało się, że epidemia COVID-19 przyhamuje zmiany w tym podatku. Z doniesień prasowych, których źródła znajdują się ... Więcej
7 kwietnia 2021Wojciech Zajaczkowski

25

Mar2021
Zgodnie z treścią art. 106i ust. 7 pkt 1 ustawy o VAT: faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed: 1) dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi; 2) otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty. Z powyższej regulacji ... Więcej

24

Mar2021
Ministerstwo Finansów przygotowało i opublikowało na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji projekt z dnia 9 marca 2021 r. rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Jak ... Więcej

25

Lut2021
Ministerstwo Finansów przeforsowało w ustawie o VAT przepisy dotyczące ujmowania korekt faktur. Przepisy weszły w życie od 1 stycznia 2021 r. w kształcie w jakim wejść w życie nie powinny. Są trudne w odbiorze, niejasne i wyjątkowo skomplikowane. Nie zapewniają pewności prawa. Na dodatek każdy przypadek korygowania faktur ... Więcej
25 lutego 2021Wojciech Zajaczkowski

25

Lut2021
Ministerstwo Finansów nie ustaje w planowaniu zmian podatkowych. Na swojej stronie internetowej ogłosiło, że przygotowuje kolejny pakiet przepisów dotyczących zmian w VAT. Pakiet ma nazywać się SLIM VAT 2. Ministerstwo dowodzi, podobnie jak w przypadku SLIM VAT, że zakładane zmiany mają na celu uproszczenia przepisów ustawy o VAT. ... Więcej
25 lutego 2021Wojciech Zajaczkowski

25

Lut2021
Ministerstwo Finansów opublikowało projekt z dnia 1 lutego 2021 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF) wprowadza możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych, jako jednej z dopuszczanych form dokumentowania transakcji obok faktur papierowych i obecnie występujących w ... Więcej
25 lutego 2021Wojciech Zajaczkowski

08

Lut2021
Od stycznia 2021 r. ustawodawca wprowadził do ustawy o VAT rozwiązanie polegające na możliwości przyjęcia przez podatnika podatku VAT w celu określenia podstawy opodatkowania w podatku od towarów i usług zasad przeliczania na złote kwot określonych w walucie obcej zgodnie z zasadami przeliczania przychodu wynikającymi z przepisów o ... Więcej

08

Lut2021
W Dzienniku Ustaw z dnia 29 stycznia 2021 r. poz. 196 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock. Pomimo wyjścia ... Więcej

08

Lut2021
Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej w dniu 31 grudnia 2019 r. zakończone okresem przejściowym, który dobiegł końca 31 grudnia 2020 r. spowodowało duże zmiany podatkowe, w tym zmiany w podatku VAT. Nie wprowadzono bezpośrednich przepisów regulujących ww. materię do ustawy o VAT. Dlatego też konieczność analizy ... Więcej

08

Lut2021
1. Ministerstwo Finansów opublikowało Objaśnienia podatkowe z dnia 26 stycznia 2021 r. dotyczące opodatkowania podatkiem od towarów i usług kontraktów drogowych typu utrzymaj standard oraz wywołaniowego. Objaśnienia podatkowe, jak wskazuje Ministerstwo Finansów, zostały przygotowane wspólnie z Ministerstwem Infrastruktury oraz Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Jak zachwala ... Więcej