Tagi: zmiany w VAT

18

Lis2020
Ministerstwo Finansów przygotowało projekt zmiany rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 2519). Zmiany w ww. rozporządzeniu mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Rozporządzenie w sprawie zwolnień ... Więcej
18 listopada 2020Wojciech Zajaczkowski

18

Lis2020
Rada Ministrów w dniu 28 października 2020 r. przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe, przedłożony przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej. Projekt został przekazany do Sejmu. Projekt ma na celu uproszczenie rozliczania podatku VAT. Przede wszystkim ... Więcej
18 listopada 2020Wojciech Zajaczkowski

04

Paź2020
Od rozliczenia za październik 2020 r. podatnicy VAT czynni będą przesyłać do urzędów skarbowych nowy plik JPK_VAT stanowiący połączenie ewidencji i deklaracji VAT. Zmiany wprowadziła ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019, ... Więcej
4 października 2020Wojciech Zajaczkowski

29

Cze2020
Ustawą z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 25 czerwca 2020 r. poz. ... Więcej
29 czerwca 2020Wojciech Zajaczkowski

24

Maj2020
W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie wzorów deklaracji o podatku od towarów i usług dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych (Dz.U. 2020, poz. 803). Nowe rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r. Równocześnie utraci moc dotychczasowe rozporządzenie Ministra ... Więcej

03

Kwi2020
Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020, poz. 568) wprowadzono do ustawy o podatku od towarów i usług możliwość przesyłania nabywcom ... Więcej
3 kwietnia 2020Wojciech Zajaczkowski

03

Kwi2020
Rozporządzenia dotyczące podatku VAT ostatnio opublikowane w Dzienniku Ustaw: rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020, poz. 576) – rozporządzenie ... Więcej
3 kwietnia 2020Wojciech Zajaczkowski

05

Mar2020
Rada Unii Europejskiej na wniosek Komisji Europejskiej 4 grudnia 2018 r. wydała rozporządzenie wykonawcze 2018/1912 zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011 w odniesieniu do niektórych zwolnień związanych z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi. Powyższe rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2020 r. i obowiązuje od tej daty wszystkie podmioty do ... Więcej

12

Lut2020
Od 1 kwietnia 2020 r. mają wejść w życie przepisy VAT dotyczące transakcji wewnątrzwspólnotowych (stawka 0% przy WDT), które w Unii Europejskiej obowiązują już od 1 stycznia 2020 r. Najważniejsza część regulacji dotyczy materialnych (niezbędnych, koniecznych) warunków stosowania stawki 0% przy WDT - wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów ... Więcej
12 lutego 2020Wojciech Zajaczkowski

30

Sty2020
Ministerstwo Finansów w opublikowanym na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji projekcie z dnia 24.01.2020 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ... Więcej
30 stycznia 2020Wojciech Zajaczkowski