Slim VAT 2 – konsultacje

Ministerstwo Finansów nie ustaje w planowaniu zmian podatkowych. Na swojej stronie internetowej ogłosiło, że przygotowuje kolejny pakiet przepisów dotyczących zmian w VAT. Pakiet ma nazywać się SLIM VAT 2. Ministerstwo dowodzi, podobnie jak w przypadku SLIM VAT, że zakładane zmiany mają na celu uproszczenia przepisów ustawy o VAT. Oby planowane zmiany nie zakończyły się takimi uproszczeniami jak w przypadku korekt faktur po zmianach od 2021 r., których zakres skomplikowania i brak przejrzystości przepisów został dodatkowo wzmocniony koniecznością gromadzenia przez podatników nieskonkretyzowanej dokumentacji podatkowej.

Jak zachwala Ministerstwo Finansów SLIM VAT 2 to pakiet 15 nowych rozwiązań mających ułatwić rozliczanie podatku.

Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów nowe rozwiązania dotyczą 5 obszarów:

  • fakturowania,
  • zmian w odliczaniu VAT,
  • zmian w VAT w obrocie międzynarodowym,
  • zmian w obrocie nieruchomościami, oraz
  • kolejnych zmian w MPP i uldze złe długi.

Część zmian ma iście rewolucyjnych charakter, jak choćby propozycja, aby na fakturze korygującej nie było oznaczenia „faktura korygująca”, a na duplikacie faktury nie było obowiązkowe oznaczenie „duplikat”.

Część proponowanych przepisów nie wynika z polskich regulacji, ale za to wynika z dyrektywy VAT, tak jak korekty „in minus” z tytułu WNT, które Ministerstwo chce regulować w przepisami (w tym również import usług).

Po zmianach możliwe będzie wystawienie faktury przed transakcją lub przed zaliczką na 60 dni, a nie tak jak jest obecnie na 30 dni.

Zmiany mają objąć również wystawianie zbiorczych faktur korygujących. Po wejściu w życie zmian SLIM VAT 2, możliwe będzie stosowanie ich np. gdy przedsiębiorca udzieli rabatu dla poszczególnych dostaw lub usług.

Ma zostać zniesiony limit przejechanych kilometrów komunikacją zbiorową dla uznania biletu za fakturę VAT – obecnie limitem jest 50 km.

Ma zostać wprowadzona ustawowa możliwość przekazywania środków między rachunkami VAT podatnika prowadzonymi w różnych bankach, co – na marginesie – jest możliwe od momentu wprowadzenia mechanizmu podzielonej płatności. Podatnicy będą mieli możliwość płacenia z rachunków VAT składek na rzecz KRUS.

Zmiany SLIM VAT 2 obejmują ponadto m.in.:

  • zmiany w terminie składania VAT-26 dot. pełnego odliczenia VAT od samochodów wykorzystywanych do działalności gospodarczej,
  • wycofanie się z błędnych regulacji naruszających neutralność podatkową w kwestii odliczenia VAT przy imporcie usług po 3 miesiącach od miesiąca, w którym postał obowiązek podatkowy,
  • łatwiejszy wybór opcji opodatkowania w obrocie nieruchomościami, oraz
  • wydłużenie czasu na skorzystanie z ulgi na złe długi z 2 do 3 lat (co należy zauważyć, jest jak się wydaje zmianą niezgodną z orzecznictwem TSUE – niezależnie od długości tego terminu).

Przepisy projektowanej ustawy mają wejść w życie z dniem 1 października 2021 r. i częściowo 1 stycznia 2022 r.

Więcej informacji dostępnych jest na: https://www.gov.pl/web/finanse/prekonsultacje-slim-vat-2-rozpoczete

Uwagi i opinie do planowanych zmian SLIM VAT 2 można zgłaszać na adres: sekretariat.pt@mf.gov.pl do 1 marca 2021 r.

/ VAT / Tagi: ,

Podziel się

Komentarze

Brak komentarzy.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *