Tagi: miejsce świadczenia

25

Lut2021
Z dniem 31 stycznia 2020 r. Wielka Brytania opuściła Unię Europejską. Umowa o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej określała okres przejściowy, który trwał do końca 2020 r. Od 1 stycznia 2021 r. przepisy Unii Europejskiej dotyczące VAT nie mają, co do zasady, zastosowania w stosunku do Wielkiej ... Więcej
25 lutego 2021Wojciech Zajaczkowski

09

Paź2020
Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. 2019, poz. 1988 ze zm.) wprowadziło dla podatników VAT czynnych obowiązek przekazywania do Ministerstwa Finansów nowego ... Więcej
9 października 2020Wojciech Zajaczkowski

13

Wrz2020
Nabycie usług noclegowych poza Polską może stanowić problem dla podatników dotyczący rozliczenia takich transakcji w zakresie VAT. Przez usługi noclegowe należy rozumieć usługi wskazane art. 31a ust. 2 lit. i) rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE ... Więcej
13 września 2020Wojciech Zajaczkowski

27

Lip2018
Miejsce świadczenia Opodatkowanie usług związanych z nieruchomościami, w tym usług budowlanych jest przede wszystkim uzależnione od miejsca świadczenia usługi. Miejsce to nie zawsze jest zbieżne z miejscem rzeczywistego wykonania czynności. Jeżeli miejsce świadczenia znajduje się na terytorium kraju (Polski), to usługa będzie opodatkowana w Polsce. Jeżeli miejsce to znajduje ... Więcej