Tagi: podatnicy czynni

08

Lut2021
Od 1 listopada 2019 r. ustawodawca zmienił w ustawie o VAT treść art. 99 ust. 3a pkt 2, który stanowił, że podatnicy, którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach dokonali dostawy towarów lub świadczenia usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy, chyba ... Więcej

14

Sty2021
W dniu 1 stycznia 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o VAT, tzw. SLIM VAT wprowadzona ustawą z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (poz. 2419). Wprowadzone zmiany dotyczą również art. 113 ustawy o VAT, tj. ... Więcej
14 stycznia 2021Wojciech Zajaczkowski

04

Paź2020
Od rozliczenia za październik 2020 r. podatnicy VAT czynni będą przesyłać do urzędów skarbowych nowy plik JPK_VAT stanowiący połączenie ewidencji i deklaracji VAT. Zmiany wprowadziła ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019, ... Więcej
4 października 2020Wojciech Zajaczkowski

09

Sie2020
W podatku VAT obowiązuje system rozliczania się miesięczny i kwartalny. Podmioty, które są małymi podatnikami mogą rozliczać się kwartalnie. Definicja małego podatnika zawarta jest w art. 2 pkt 25 ustawy o VAT, zgodnie z którą ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o małym podatniku - rozumie się przez ... Więcej
9 sierpnia 2020Wojciech Zajaczkowski

01

Gru2019
Ustawodawca od 1 września 2019 r. „uraczył” nas – podatników nowym wykazem podatników zwanym białą listą podatników. Wykaz ten wprowadzono ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 r. poz. 1018, ze zm.). ... Więcej
1 grudnia 2019Wojciech Zajaczkowski

14

Lis2019
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji z dnia 7 listopada 2019 r. nr 0111-KDIB2-3.4010.271.2019.2.AZE rozstrzygnął o możliwości zaliczenia wydatku do podatkowych kosztów od 1 stycznia 2020 r., gdy sprzedawca nie jest zarejestrowanym na terytorium Polski podatnikiem VAT i nie występuje w wykazie podatników tzw. biała ... Więcej
14 listopada 2019Wojciech Zajaczkowski

27

Sie2018
Prawo przedsiębiorców W świetle art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. 2018, poz. 650) przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U.2018, poz. 646) wchodzą ... Więcej
27 sierpnia 2018Wojciech Zajaczkowski

07

Mar2018
Od rozliczenia za styczeń 2018 r. wszyscy przedsiębiorcy będący podatnikami VAT czynnymi są zobowiązani przekazywać ewidencję w zakresie podatku VAT w formie jednolitego pliku kontrolnego (JPK) do organów skarbowych. Czy złożenie JPK nie zwalnia ze składania deklaracji VAT-7? Podstawy prawne Zgodnie z art. 82 § 1b ustawy Ordynacja ... Więcej