Nowy JPK_VAT od października 2020 r.

Od rozliczenia za październik 2020 r. podatnicy VAT czynni będą przesyłać do urzędów skarbowych nowy plik JPK_VAT stanowiący połączenie ewidencji i deklaracji VAT. Zmiany wprowadziła ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019, poz. 1520).

Podatnicy, którzy będą zobowiązani do przesyłania połączonej deklaracji i ewidencji VAT powinni zapoznać się z ww. ustawą oraz, przede wszystkim z rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. 2019, poz. 1988), które określa szczegółowy zakres danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji dla celów VAT. Rozporządzenie to zawiera również objaśnienia co do sposobu wypełniania i miejsca składania deklaracji podatkowych, a także sposób wykazywania danych w ewidencji przesyłanej zgodnie z art. 109 ust. 3b i 3c ustawy o VAT.

Należy pamiętać, że ww. rozporządzenie zostało zmienione rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. 2020, poz. 576) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. 2020, poz. 1127), z którymi podatnicy również powinni się zapoznać.

Pomocna w zrozumieniu niełatwych i rozległych obowiązków nałożonych na podatników może być „Broszura informacyjna dot. struktury JPK_VAT z deklaracją” przygotowana przez Ministerstwo Finansów datowana na czerwiec 2020 r. Wskazuje ona strukturę schematu głównego dla JPK_V7M (dedykowana podatnikom rozliczającym się miesięcznie) i JPK_V7K (dedykowana podatnikom rozliczającym się kwartalnie), a także wyjaśnia jakie dane należy wpisywać w poszczególne pola ewidencji i deklaracji VAT.

Kolejnym miejscem z którego możemy zasięgnąć informacji o nowej strukturze oraz przede wszystkim o oznaczeniach nowych dokumentów w ewidencji VAT symbolami GTU oraz oznaczeniami literowymi są wyjaśnienia Ministerstwa Finansów przygotowane w formie pytań i odpowiedzi, pogrupowane na części dotyczące deklaracji, ewidencji (wypełniania, wysyłania i obowiązków z tym związanych), oznaczania dokumentów sprzedaży i zakupów nowymi procedurami i oznaczeniami, a także dotyczące faktur korygujących.

Ministerstwo Finansów podkreśla, że podatnicy zamiast – jak obecnie – składania deklaracji VAT-7 lub VAT-7K wraz z załącznikami oraz dodatkowo pliku JPK_VAT, będą przesyłać jeden plik JPK_VAT, realizując dwa obowiązki przesyłania ewidencji i deklaracji jednocześnie. Rzeczywiście nie będzie potrzeby generowania dwóch plików, składania dwóch podpisów autoryzujących, jak i dwukrotnego pobierania UPO. Powyższe uproszczenia następują równocześnie z nałożeniem na podatników znacznych obowiązków związanych z rozpoznawaniem transakcji i oznaczaniem dokumentów sprzedażowych, jak i zakupowych – nie tylko faktur.

Wydaje się, za dla prawidłowego ewidencjonowania czynności w zakresie VAT konieczne stanie się stałe podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w działach finansowo księgowych, a także, a może przede wszystkim, zapewnienie współpracy pomiędzy działami zaopatrzenia, handlowym i księgowości w zakresie dokonywanych transakcji, które w ewidencji VAT powinny być w szczególny sposób oznaczane.

Niemniej informacje pochodzące ze strony Ministerstwa Finansów mogą ułatwić zrozumienie skomplikowanej materii.

/ VAT / Tagi: , , , ,

Podziel się

Komentarze

Brak komentarzy.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *