Tagi: urząd skarbowy właściwy

07

Lip2020
Ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. 2019, poz. 1495) wprowadzono zmiany do ustawy o VAT dotyczące importu towarów, które weszły w życie od 1 lipca 2020 r. Zmiana polega na sposobie rozliczania VAT od importu ... Więcej

18

Cze2020
W uchwalonej w dniu 5 czerwca 2020 r. ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw wprowadzono zmiany dotyczące przesyłania zawiadomień ZAW-NR, które ... Więcej
18 czerwca 2020Wojciech Zajaczkowski

10

Gru2019
Zawiadomienie o błędnym rachunku koniecznie do właściwego US. Zgodnie z art. 117ba § 3 ustawy Ordynacja podatkowa: Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się, w przypadku gdy podatnik dokonujący płatności dokonał zapłaty należności przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, ... Więcej
10 grudnia 2019Wojciech Zajaczkowski

01

Lut2018
Stan prawny do końca 2015 r. Do końca 2015 r. w podatku VAT obowiązywała zasada, że właściwość miejscowa w podatku VAT była ustalana na podstawie miejsca wykonywania przez podatnika czynności podlegających VAT. Stanowił o tym art. 3 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym właściwym dla podatnika organem ... Więcej