Tagi: zaliczka

04

Mar2021
Ostatnio kilkakrotnie spotkałem się z pytaniem, czy faktura wystawiona w celu udokumentowania przyszłej wpłaty na poczet usług budowlanych wykonywanych na rzecz innego podatnika powoduje powstanie u sprzedawcy obowiązku podatkowego. W niniejszym tekście postaram się odpowiedzieć na to pytanie. W świetle art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. ... Więcej

08

Lut2021
Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej w dniu 31 grudnia 2019 r. zakończone okresem przejściowym, który dobiegł końca 31 grudnia 2020 r. spowodowało duże zmiany podatkowe, w tym zmiany w podatku VAT. Nie wprowadzono bezpośrednich przepisów regulujących ww. materię do ustawy o VAT. Dlatego też konieczność analizy ... Więcej

21

Lip2020
Opłaty za użytkowanie wieczyste reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2020, poz. 65 t.j.). Art. 71 ust. 4 tej ustawy wskazuje, że: „opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za ... Więcej

24

Kwi2019
W dniu 24 stycznia 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w wyroku sygn. akt I SA/Rz 1130/18 rozstrzygnął, czy przedwcześnie wystawiona faktura zaliczkowa, która nie została uregulowana, może być po terminie 30 dni od daty jej wystawienia uznana za fakturę „pustą” obligującą jej wystawcę do zapłaty ... Więcej
24 kwietnia 2019Wojciech Zajaczkowski

04

Wrz2018
Od 1 października 2018 r. mają wejść w życie istotne zmiany w ustawie o VAT dotyczące kas rejestrujących wprowadzone ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach, która obecnie jest procedowana w Sejmie. Wraz z wejściem w życie nowych ... Więcej
4 września 2018Wojciech Zajaczkowski