Transakcje z podatnikami z Irlandii Północnej od 2021 r.

Z dniem 31 stycznia 2020 r. Wielka Brytania opuściła Unię Europejską. W trakcie negocjacji pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią uzgodniono, że do końca 2020 r. zostanie wprowadzony okres przejściowy, w trakcie którego Wielka Brytania ma takie prawa i obowiązki jakby dalej była państwem członkowskim Unii Europejskiej. Nie ma jednak żadnych możliwości wpływania na decyzje podejmowane w tym czasie przez organy Unii Europejskiej, w tym Radę Unii Europejskiej, Komisję Europejską, jak i Parlament, z których Wielka Brytania była zobowiązana wycofać swoich przedstawicieli.

Umowa o opuszczeniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej przewiduje okres przejściowy, który ma trwać od 1 lutego 2020 r. do końca 2020 r. W okresie tym wszelkie wcześniejsze uzgodnienia dotyczące funkcjonowania jednolitego rynku oraz związanych z nim swobody – przepływu osób, towarów, usług i kapitału – będą kontynuowane do końca 2020 r. Wielka Brytania w dalszym ciągu uczestniczy w unii celnej i takie same jak do końca stycznia 2020 r. pozostają uzgodnienia dotyczące handlu oraz kwestii podatkowych.

Powyższe obowiązuje również w zakresie wewnątrzwspólnotowych transakcji dostaw i nabyć towarów w ramach wymiany handlowej pomiędzy podatnikami z Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii.

Wobec powyższego reguły dotyczące podatku VAT w wymianie towarowej i usługowej z podatnikami i osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej pozostaną niezmienione do końca 2020 r.

Podatnicy podatku VAT dokonujący wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów do Wielkiej Brytanii w dalszym ciągu są zobowiązani uzyskiwać z systemu VIES potwierdzenia, że ich kontrahent na dzień dokonania dostawy ma właściwy i ważny numer identyfikacyjny VAT poprzedzony dwuliterowym prefiksem GB.

Od dnia 1 stycznia 2021 r. przepisy UE dotyczące VAT nie będą już miały zastosowania do Wielkiej Brytanii. Jednakże na podstawie szczególnych regulacji dotyczących Irlandii oraz Irlandii Północnej (Protokół w sprawie Irlandii / Irlandii Północnej, Dz.U. C 384 I z 12.11.2019, s. 92.) Irlandia Północna będzie nadal podlegać przepisom UE dotyczącym VAT w odniesieniu do towarów w celu uniknięcia granicy celnej pomiędzy Irlandią a Irlandią Północną. Natomiast w odniesieniu do usług Irlandia Północna, wraz z pozostałą częścią Wielkiej Brytanii, będzie uznawana za kraj spoza UE.

Będzie to skutkować tym, że dostawy towarów (wewnątrzwspólnotowe) z Irlandii Północnej i nabycia towarów (wewnątrzwspólnotowe) do Irlandii Północnej, a także import towarów znajdujących się w Irlandii Północnej będą podlegały takim samym regulacjom jak w pozostałych krajach UE, natomiast świadczenie usług na tym samym terytorium Irlandii Północnej nie będzie podlegać unijnemu systemowi VAT. Usługi świadczone z terytorium Irlandii Północnej, jak i usługi nabywane na terytorium Irlandii Północnej, jak i całej Wielkiej Brytanii, będą traktowane jako usługi z terytorium państwa trzeciego – spoza UE.

Prawidłowe działanie unijnego systemu VAT jest uzależnione od właściwej identyfikacji, po dniu 31 grudnia 2020 r., podatników dokonujących w Irlandii Północnej wewnątrzwspólnotowych dostaw i nabyć towarów. Dlatego też podatnicy Irlandii Północnej od 1 stycznia 2021 r. będą identyfikowani za pomocą odrębnego unijnego numeru identyfikacyjnego VAT (VAT UE), który różnić się będzie od brytyjskiego VAT UE zaczynającego się od liter „GB”.

Komisja Europejska w projekcie z dnia 7 sierpnia 2020 r. dyrektywy zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie identyfikacji podatników w Irlandii Północnej zaproponowała, aby numery identyfikacyjne VAT w Irlandii Północnej zawierały dwuliterowy prefiks „XI”.

Jak wskazuje Komisja Europejska prefiksy numerów identyfikacyjnych VAT w Unii oparte są z reguły na kodzie ISO – 3166 alpha 2 dla państw. Irlandia Północna nie ma w tym systemie indywidualnego kodu, ale ISO przewiduje możliwość stosowania kodów „X” dla terytoriów, które nie posiadają indywidualnego kodu. W związku z tym dla Irlandii Północnej zaproponowano kod „XI”.

Sumując, od 2021 r. dla celów transakcji towarowych Irlandia Północna będzie traktowana jako terytorium Unii Europejskiej, a podatnicy dokonujący wewnątrzwspólnotowych dostaw lub nabyć towarów na terytorium Irlandii Północnej będą traktowani jako podatnicy UE. Natomiast transakcje usługowe przeprowadzane z podmiotami z Wielkiej Brytanii, jak i Irlandii Północnej będą traktowane jako transakcje z podmiotami z państw nie należących do UE.

Dla podatników taka zmiana będzie skutkowała wzmożoną uwagą w celu odróżnienia podatników z Irlandii Północnej, którzy raz będą uważani za podatników z UE (transakcje towarowe), a raz będą traktowani jako podatnicy spoza UE (transakcje dotyczące usług). Ponadto numery podatników z Irlandii Północnej dla celów VAT od 1 stycznia 2021 r. dla transakcji towarowych zmienią się z GB na IX, jednak może się okazać, że prefiksy GB będą się pojawiały z prefiksami IX na jednej fakturze. Komisja Europejska nie wyklucza bowiem, że unijny numer VAT UE – „XI” będzie musiał być nadawany dodatkowo do numeru identyfikacyjnego VAT stosowanego w Wielkiej Brytanii – „GB”, na przykład gdy przedsiębiorstwo zarówno dostarcza towary, jak i świadczy usługi w Irlandii Północnej.

/ VAT / Tagi: , ,

Podziel się

Komentarze

Brak komentarzy.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *