Tagi: zmiany

09

Sie2020
Czytając tytuł niniejszego artykułu zapewne pomyślicie Państwo, że żartuję. Tak jednak nie jest. Okazuje się, że w podatkach, a szczególnie w VAT, folia może być urządzeniem elektronicznym takim jak telefon komórkowy, procesor do komputera, komputer, czy cyfrowy aparat fotograficzny. Folia stretch to powszechnie stosowana nazwa wielowarstwowej rozciągliwej ... Więcej
9 sierpnia 2020Wojciech Zajaczkowski

31

Lip2020
Opublikowane w ubiegłym roku rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. 2019, poz. 1988) zmienione rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2020 ... Więcej

22

Lip2020
Nowy JPK_VAT wprowadzi istotne zmiany w ewidencji sprzedaży dokonywanej przez podatników VAT czynnych. Ustawodawca od 1 października 2020 r. wprowadza do ewidencji VAT nowe oznaczenia dla sprzedawanych przez podatnika towarów i usług. Wynika to z rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w ... Więcej

22

Lip2020
Ministerstwo Finansów planuje reformę podatku VAT polegającego na nad modernizacji i uproszczeniu przepisów dotyczących rozliczeń VAT. Jak wskazuje Ministerstwo Finansów efektem działań jest koncepcja SLIM VAT polegająca na wprowadzeniu zmian w czterech obszarach podatku. Ministerstwo określa te obszary jako: proste fakturowanie, ułatwienia dla eksporterów, wspólne kursy ... Więcej

22

Lip2020
Ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1751) ustawodawca zdecydował o sposobie klasyfikowania towarów dla celów VAT za pomocą kodów Nomenklatury scalonej (CN) zamiast dotychczasowego klasyfikowania towarów przy zastosowaniu klasyfikacji PKWiU 2008. ... Więcej

21

Lip2020
Opłaty za użytkowanie wieczyste reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2020, poz. 65 t.j.). Art. 71 ust. 4 tej ustawy wskazuje, że: „opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za ... Więcej

11

Lip2020
Ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1751) ustawodawca wprowadził do ustawy o VAT nowy sposób klasyfikowania towarów i usług. Zmiana miała wejść w życie od 1 kwietnia 2020 r., jednak ustawą ... Więcej

07

Lip2020
Ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. 2019, poz. 1495) wprowadzono zmiany do ustawy o VAT dotyczące importu towarów, które weszły w życie od 1 lipca 2020 r. Zmiana polega na sposobie rozliczania VAT od importu ... Więcej

01

Lip2020
W Dzienniku Ustaw z dnia 30 czerwca 2020 r. zostało opublikowane nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock (Dz.U. 2020, poz. 1138). Rozporządzenie określa: ... Więcej

18

Cze2020
Od 1 lipca 2020 r. wprowadzane są znaczące zmiany prawne w obszarze podatków, ze szczególnym uwzględnieniem podatku VAT. W niniejszym tekście staram się przypomnieć Państwu o najważniejszych zmianach w tym podatku jakie wejdą w życie od lipca br., jak również o tych zmianach, które były planowane jednak – ... Więcej
18 czerwca 2020Wojciech Zajaczkowski