Tagi: zmiany

24

Mar2020
W Dzienniku Ustaw z dnia 13 marca 2020 r. poz. 430 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług. Rozporządzenie wprowadza nowe wzory druków związanych z rejestracją w podatku ... Więcej

13

Mar2020
Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz. U. 2019, poz. 1649) ustawodawca wprowadził tzw. ulgę na złe długi w podatkach dochodowych. Ustawa wprowadziła możliwość pomniejszenia przez wierzyciela podstawy opodatkowania o zaliczaną do przychodów należnych wartość wierzytelności o ... Więcej

20

Lut2020
Podatnicy rozliczający się w ubiegłym (2019) roku kwartalnie w podatku VAT w związku ze zmianami przepisów powinni upewnić się, czy nie są zobowiązani do rozliczeń miesięcznych począwszy od rozliczenia za styczeń 2020 r. Biorąc pod uwagę, że termin złożenia deklaracji VAT-7 za styczeń upływa we wtorek 25 lutego ... Więcej
20 lutego 2020Wojciech Zajaczkowski

06

Lut2020
W przesłanym w dniu 5 lutego 2020 r. przez Premiera RP do Sejmu projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw projektowane ... Więcej

23

Sty2020
We wcześniejszym artykule wskazywałem Państwu problemy z płatnościami dokonywanymi przez polskich podatników na rzecz zagranicznych kontrahentów w związku z transakcjami takimi jak nabycia wewnątrzwspólnotowe, import usług, czy import towarów. Jak bowiem wynika z art. 15d ust. 1 pkt 2 ustawy CIT i analogicznego art. 22p ust. ... Więcej
23 stycznia 2020Wojciech Zajaczkowski

15

Sty2020
Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują w ustawie o VAT regulacje obligujące sprzedawcę do wystawienia faktury dla podatnika VAT do wystawionego wcześniej paragonu tylko wówczas, gdy paragon ten zawiera NIP nabywcy. Zmiany powyższe wprowadzono ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów ... Więcej
15 stycznia 2020Wojciech Zajaczkowski

10

Gru2019
Zawiadomienie o błędnym rachunku koniecznie do właściwego US. Zgodnie z art. 117ba § 3 ustawy Ordynacja podatkowa: Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się, w przypadku gdy podatnik dokonujący płatności dokonał zapłaty należności przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, ... Więcej
10 grudnia 2019Wojciech Zajaczkowski

14

Lis2019
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji z dnia 7 listopada 2019 r. nr 0111-KDIB2-3.4010.271.2019.2.AZE rozstrzygnął o możliwości zaliczenia wydatku do podatkowych kosztów od 1 stycznia 2020 r., gdy sprzedawca nie jest zarejestrowanym na terytorium Polski podatnikiem VAT i nie występuje w wykazie podatników tzw. biała ... Więcej
14 listopada 2019Wojciech Zajaczkowski

03

Wrz2019
Od 1 lipca 2018 r. od momentu wprowadzenia do ustawy o VAT mechanizmu podzielonej płatności (split payment) podatnicy VAT mogli mieć wątpliwości dotyczące obowiązku, bądź jego braku zgłaszania do urzędów skarbowych rachunków VAT. Przypomnijmy, że zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 ... Więcej
3 września 2019Wojciech Zajaczkowski

13

Sie2019
W związku z ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw od 1 września 2019 r. ponownie zmienią się niektóre przepisy dotyczące wyrejestrowania podatników z rejestru VAT. Jakie będą skutki niezłożenia deklaracji VAT od września ... Więcej
13 sierpnia 2019Wojciech Zajaczkowski