Tagi: WDT

07

Kwi2021
Od stycznia 2020 r. obowiązują unijne przepisy dotyczące procedury call-off stock. Zostały one wprowadzone do polskiej ustawy o VAT z opóźnieniem, dopiero od 1 lipca 2020 r. Z przepisów ustawy o VAT wynika m.in., że podatnicy, o których mowa w art. 15, zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, są ... Więcej
7 kwietnia 2021Wojciech Zajaczkowski

08

Lut2021
W Dzienniku Ustaw z dnia 29 stycznia 2021 r. poz. 196 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock. Pomimo wyjścia ... Więcej

08

Lut2021
Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej w dniu 31 grudnia 2019 r. zakończone okresem przejściowym, który dobiegł końca 31 grudnia 2020 r. spowodowało duże zmiany podatkowe, w tym zmiany w podatku VAT. Nie wprowadzono bezpośrednich przepisów regulujących ww. materię do ustawy o VAT. Dlatego też konieczność analizy ... Więcej

30

Gru2020
Ministerstwo Finansów opublikowało Objaśnienia podatkowe z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla celów podatku od towarów i usług. Objaśnienia podatkowe dotyczą zasad dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla celów stosowania stawki podatku VAT 0% i jak wskazano w treści Objaśnień ich celem „jest ... Więcej
30 grudnia 2020Wojciech Zajaczkowski

13

Gru2020
Z dniem 31 stycznia 2020 r. Wielka Brytania opuściła Unię Europejską. Umowa o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej określa okres przejściowy, który trwa do końca 2020 r. Od 1 stycznia 2021 r. przepisy Unii Europejskiej dotyczące VAT nie będą miały zastosowania w stosunku do Wielkiej Brytanii.... Więcej
13 grudnia 2020Wojciech Zajaczkowski

13

Wrz2020
Z dniem 31 stycznia 2020 r. Wielka Brytania opuściła Unię Europejską. W trakcie negocjacji pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią uzgodniono, że do końca 2020 r. zostanie wprowadzony okres przejściowy, w trakcie którego Wielka Brytania ma takie prawa i obowiązki jakby dalej była państwem członkowskim Unii Europejskiej. Nie ... Więcej
13 września 2020Wojciech Zajaczkowski

29

Cze2020
Ustawą z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 25 czerwca 2020 r. poz. ... Więcej
29 czerwca 2020Wojciech Zajaczkowski

05

Mar2020
Rada Unii Europejskiej na wniosek Komisji Europejskiej 4 grudnia 2018 r. wydała rozporządzenie wykonawcze 2018/1912 zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011 w odniesieniu do niektórych zwolnień związanych z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi. Powyższe rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2020 r. i obowiązuje od tej daty wszystkie podmioty do ... Więcej