Projekt zmiany ustawy dotyczący kas rejestrujących

Poprawiony projekt ustawy o VAT

Na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany zmieniony projekt (z dnia 9 lutego 2017 r.) ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach.

Jest to poprawiona wersja projektu z września 2017 r. (pisałem o niej tutaj). Wywołała ona istotne kontrowersje przede wszystkim w odniesieniu do NIP, który musiał być podany na paragonie. Wobec braku podania NIP na paragonie niemożliwe byłoby wystawienie faktury do paragonu. Taki kształt pierwotnie zaproponowanych przepisów mógł spowodować, że podatnik, który zapomniał podać NIP przy transakcji, po otrzymaniu paragonu już nigdy nie mógłby uzyskać faktury np. na stacji benzynowej. W konsekwencji nie mógłby odliczyć VAT, czy zaliczyć wydatku do kosztów firmy.

W obecnym projekcie ministerstwo finansów wycofało się z tej powszechnie krytykowanej propozycji.

Projekt ustawy wprowadza rozwiązania umożliwiające stosowanie tzw. „kas online” – kas rejestrujących przesyłających dane o sprzedaży do centralnego systemu informatycznego prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. System ten będzie nazywany „Centralnym Repozytorium Kas”. Szef KAS będzie gromadził dane o sprzedaży dokonywanej przy użyciu kas online przez danego podatnika. Nie będzie miał żadnych informacji na temat konsumentów, nabywających dane towary lub usługi.

Projekt ustawy dopuszcza stosowanie kas rejestrujących z papierowym zapisem kopii oraz kas z elektronicznym zapisem kopii. Kasy rejestrujące z papierowym zapisem kopii i z elektronicznym zapisem kopii, będą stopniowo wycofywane z rynku. Przyczyną tego jest to, że są to rozwiązania, które nie spełniają wymogów nowego systemu kas. Wycofywanie będzie odbywało się w sposób ewolucyjny, zróżnicowany w zależności od rodzaju kasy. Kasy z papierowym zapisem kopii nie będą mogły mieć wymienianej pamięci fiskalnej. Stąd po zapełnieniu pamięci fiskalnej podatnik będzie musiał nabyć nową kasę z zapisem elektronicznym, bądź kasę online.

Wymiana kasy będzie przebiegać etapami

Wymiana kas fiskalnych na kasy online będzie się odbywać etapami. W projekcie wskazano rodzaje działalności, które jako pierwsze będą musiały ewidencjonować sprzedaż na rzecz osób fizycznych przy zastosowaniu kas online. Podano również terminy wymiany kas dla poszczególnych grup działalności.

Dla usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania) oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów – kasy online będą obowiązkowe od dnia 1 stycznia 2019 r.

Dla usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania – kasy online będą obowiązkowe od dnia 1 lipca 2019 r.

Dla usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, budowlanych – kasy online będą obowiązkowe od dnia 1 stycznia 2020 r. Kasy online będą także obowiązkowe od  1 stycznia 2020 r. dla usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawniczych. Termin ten będzie obowiązujący dla usług związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu.

Przy sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych – kasy online będą obowiązkowe od dnia 1 stycznia 2019 r.

Co się zmienia, a co nie

Utrzymano pierwotną propozycję, że podatnicy mogą stosować do prowadzenia ewidencji nie tylko kasy rejestrujące zakupione (jak dotychczas), ale także używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub umów o podobnym charakterze, które na dzień fiskalizacji są objęte potwierdzeniem Prezesa Głównego Urzędu Miar.

Podatnicy, którzy wymieniają kasy na kasy online będą mogli liczyć na dofinansowanie. Jednakże dofinansowanie będzie dotyczyło tylko tych podatników, którzy rozpoczynają prowadzenie ewidencji na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych oraz tych, którzy zostali w projekcie zobligowani do wprowadzenia nowych kas rejestrujących.

Wzrośnie również kwota dofinansowania: 90% ceny zakupu bez podatku nie więcej niż 1000 zł.

Wycofano się z pomysłu wydłużenia z 3 do 4 lat okresu, w którym zaprzestanie ewidencjonowania obrotu skutkować miało zwrotem kwot otrzymanych na zakup kas rejestrujących. Równocześnie wprowadza się propozycję, że nie dokonanie w obowiązującym terminie przeglądu technicznego przez właściwy serwis skutkować będzie nałożeniem na podatnika kary pieniężnej przez urząd skarbowy w wysokości 200 zł.

Wprowadzany przepis przejściowy ograniczy możliwość sprzedaży (wprowadzania ich na rynek) kas z papierowym zapisem kopii do końca 2018 r. Natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii będą sprzedawane do końca 2022 r. Oznaczać to będzie, że po tych datach możliwy będzie jedynie zakup kas rejestrujących online.

Podziel się

Komentarze

Brak komentarzy.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *