Tagi: kasa rejestrująca

25

Lut2021
Sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych powinna być, w świetle art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, obowiązkowo ewidencjonowana przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Usługi najmu na rzecz ww. osób również powinny być w ten sposób ewidencjonowane. Należy jednak pamiętać, że przy świadczeniu ... Więcej
25 lutego 2021Wojciech Zajaczkowski

25

Lut2021
Ministerstwo Finansów przygotowało dwa nowe projekty rozporządzeń regulujących wymagania techniczne dotyczące kas rejestrujących. Dotychczasowe rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz.U. 2018, poz. 1206) wygaśnie z końcem kwietnia 2021 r. Zgodnie ... Więcej
25 lutego 2021Wojciech Zajaczkowski

26

Lis2020
Ostatnio informowaliśmy Państwa o podjętej przez Ministerstwo Finansów próbie sformułowania nowych przepisów dotyczących faktur uproszczonych. Przepisy te miały wejść w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Obecnie, zdaniem Ministerstwa Finansów, paragon - z podanym NIP nabywcy - o wartości nieprzekraczającej 450 zł brutto jest fakturą uproszczoną ... Więcej
26 listopada 2020Wojciech Zajaczkowski

18

Lis2020
Ministerstwo Finansów przygotowało projekt zmiany rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 2519). Zmiany w ww. rozporządzeniu mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Rozporządzenie w sprawie zwolnień ... Więcej
18 listopada 2020Wojciech Zajaczkowski

22

Paź2020
Minister Finansów w dniu 16 października 2020 r. wydał objaśnienia podatkowe dotyczące „Paragonów fiskalnych uznanych za faktury uproszczone”. Objaśnienia podatkowe zostały opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w dniu 20 października 2020 r. Najważniejsza, jak się wydaje, w ww. Objaśnieniach podatkowych jest konstatacja, że: „w przypadku dokumentowania ... Więcej
22 października 2020Wojciech Zajaczkowski

06

Sie2020
Podatnicy, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych mają, co do zasady, obowiązek rejestrowania sprzedaży na rzecz tych osób za pomocą kasy rejestrującej. Wynika to z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób ... Więcej
6 sierpnia 2020Wojciech Zajaczkowski

21

Lip2020
W dniu 26 maja 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną nr 0114-KDIP1-3.4012.82.2020.2.KP, w której wypowiedział się w sprawie możliwości zastosowania zwolnienia z kas rejestrujących przy zapłacie za dostawę towarów lub świadczenie usług za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej na rachunek bankowy podatnika lub ... Więcej

29

Cze2020
W dniu 18 czerwca 2020 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii (Dz.U. 2020, poz. 1059). Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 145b ust. 5 ... Więcej
29 czerwca 2020Wojciech Zajaczkowski

09

Cze2020
W Dzienniku Ustaw ukazały się dwa rozporządzenia w sprawie tzw. kas wirtualnych. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania opublikowano w Dzienniku Ustaw z dnia 29 maja 2020 r. pod poz. 957, natomiast rozporządzenie Ministra Finansów z dnia ... Więcej
9 czerwca 2020Wojciech Zajaczkowski

24

Maj2020
Ministerstwo Finansów przygotowało dwa kolejne projekty rozporządzeń dotyczące kas rejestrujących. Projekt z dnia 11 maja 2020 r. rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii. Projekt jest związany z wirusem SARS-CoV-2 i ma na celu ... Więcej