Faktura do paragonu z NIP

Faktura do paragonu z NIP. W prasie codziennej coraz częściej można spotkać się ze stwierdzeniem, że do paragonu o wartość brutto nieprzekraczającej 450 zł zawierającego NIP nabywcy nie można wystawić faktury z pełnymi danymi podatnika-nabywcy. Czy tak jest w rzeczywistości?

Zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT faktura może nie zawierać w przypadku gdy kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł albo kwoty 100 euro, jeżeli kwota ta określona jest w euro – danych określonych w ust. 1 pkt 3 dotyczących nabywcy i danych określonych w ust. 1 pkt 8, 9 i 11-14, pod warunkiem że zawiera dane pozwalające określić dla poszczególnych stawek podatku kwotę podatku.

Powyższy przepis wskazuje, że faktura, gdy jej wartość brutto nie przekracza 450 zł, może nie zawierać danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 3 dotyczących nabywcy, tj. imion i nazwisk lub nazw nabywców towarów lub usług oraz ich adresów.

Ponadto zgodnie z art. 106b ust. 5 ustawy o VAT w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

Wynikałoby z tej regulacji, że jeżeli paragon zwiera NIP nabywcy to do takiego paragonu wystawia się fakturę VAT. Wystawienie faktury paragonu z NIP byłoby jednak możliwe wyłącznie, gdy wartość paragonu przekracza 450 zł. Bowiem gdyby paragon z NIP był o wartości do 450 zł, to ten paragon byłby fakturą, a nie ma konieczności wystawiania faktury VAT do faktury (paragonu z NIP).

Jednak poza ww. regulacjami, które na marginesie są wyłącznie przywoływane przez Ministerstwo Finansów na stronie internetowej, jest jeszcze, moim zdaniem najistotniejszy, art. 106h ust. 1 i ust. 4 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 106h ust. 1 ustawy o VAT w przypadku gdy faktura dotyczy sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, dołącza się paragon dokumentujący tę sprzedaż.

Inaczej mówiąc jeżeli podatnik wystawia paragon, a następnie wystawia fakturę, to dołącza do egzemplarza faktury pozostającej u podatnika oryginał paragonu fiskalnego.

Natomiast zgodnie z art. 106h ust. 4 ustawy o VAT przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy paragon został uznany za fakturę wystawioną zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3. Oznacza to, że do faktury nie dołącza się oryginału paragonu, gdy paragon z NIP został uznany za fakturę.

Najważniejsza część tej regulacji brzmi: „gdy paragon został uznany za fakturę wystawioną zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3”. Ustawodawca wskazuje w niej, że jeżeli paragon zostanie uznany za fakturę, to do paragonu z NIP nie wystawia się faktury, bo ten paragon taką funkcję – funkcję faktury – pełni. Jednak ustawodawca nie uzależnił wystawienia faktury do paragonu od tego jaka jest wartość paragonu z NIP (do, czy powyżej 450 zł), lecz od uznania, czy ten paragon zostanie uznany za fakturę, czy też nie zostanie uznany.

Gdyby ustawodawca chciał uzyskać efekt w postaci bezwzględnego uznania paragonu z NIP (do wartości 450 zł) za fakturę treść art. 106h ust. 4 byłaby zupełnie odmienna, np. taka:

Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy paragon stał się fakturą wystawioną zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3.

W przypadku takiej treści regulacji nie byłoby możliwości „uznania”, bądź też „nie uznania” paragonu za fakturę. Wówczas paragon z NIP o wartości 450 zł stawałby się automatycznie fakturą. Ustawodawca rozstrzygnął jednak odmiennie. Wskazał, że jeżeli paragon z NIP zostanie uznany za fakturę, to nie dołącza się paragonu do faktury. Natomiast, gdy paragon z NIP nie zostanie uznany za fakturę, wówczas paragon z NIP dołącza się do faktury. W tym ostatnim przypadku paragon z NIP przestaje pełnić funkcję faktury i staje się ponownie paragonem, gdyż nie „został uznany za fakturę”.

Kwestia uznania paragonu z NIP za fakturę została przez ustawodawcę przekazana do rozstrzygnięcia wystawcy paragonu. Jeżeli uzna on, że jest to faktura nie wystawi kolejnej, jeżeli uzna, że nie jest to faktura – wystawi fakturę, a do faktury „dołącza się paragon dokumentujący tę sprzedaż”.

Wobec powyższego nie ma wątpliwości, że paragon o wartości do 450 zł z NIP może być uznany za fakturę. Wówczas i sprzedawca i nabywca również tak go traktują. Nie może tu być żadnych obaw o możliwość odliczenia podatku u nabywcy.

Jeżeli jednak sprzedawca wystawi paragon z NIP a do niego fakturę, to paragon z NIP przestaje pełnić funkcję faktury. Nie ma więc obaw o ewentualną konieczność zapłaty podwójnego VAT z paragonu i faktury. Tym bardziej, że, gdyby nawet uznać paragon za fakturę, to i paragon z NIP (niby faktura) i ta faktura dokumentują tę samą czynność. Wobec powyższego nie może w takim przypadku znaleźć zastosowania art. 108 ust. 1 ustawy o VAT, tym bardziej, że nabywca otrzymał wyłącznie jeden dokument fakturę z pełnymi danymi.

/ VAT / Tagi: , , ,

Podziel się

Komentarze (2)

  1. Bogusław :

    Mam pytanie : Kupujący informuje że będzie chciał fakturę VAT dokonuje zakupu towarów na kwotę 1110 Pln. Czy w tym przypadku na paragonie musi być nr NIP kontrahenta ?
    Czy numer NiP na paragonie może zostać wpisany odręcznie ?

    • Wojciech Zajaczkowski :

      Jeżeli kupujący jest podatnikiem posiadającym NIP, wówczas nie trzeba wystawiać paragonu, a można od razu wystawić pełną fakturę. Jeżeli jednak wystawiacie Państwo paragony, to aby do paragonu wystawić fakturę z NIP paragon musi mieć podany NIP nabywcy. NIP nie może być wpisany odręcznie na paragonie. Jeżeli kasa fiskalna nie ma możliwości wskazania NIP nabywcy wówczas trzeba zrezygnować z wystawienia paragonu na rzecz wystawienia wyłącznie faktury z NIP.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *