Tagi: faktura

25

Mar2021
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie C‑895/19 A. przeciwko Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej wypowiedział się na temat zgodności z prawem UE polskich przepisów w zakresie rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów. Sąd rozpatrywał zgodność polskich przepisów ustawy o VAT w ... Więcej

25

Mar2021
Zgodnie z treścią art. 106i ust. 7 pkt 1 ustawy o VAT: faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed: 1) dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi; 2) otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty. Z powyższej regulacji ... Więcej

21

Mar2021
Podatnik, który nie otrzymał faktury występuje do sprzedawcy o wystawienie duplikatu faktury. Po otrzymaniu duplikatu faktury odlicza wynikający z niej podatek naliczony. Jakie dane powinien nabywca wykazać w ewidencji JPK_VAT? Podobne pytanie i właściwa do niego odpowiedź jest dostępna na stronach internetowych Ministerstwa Finansów: „Czy ... Więcej

10

Mar2021
Ministerstwo Finansów wprowadziło JPK_VAT w celu uszczelnienia systemu podatkowego. Nowy JPK_VAT wprowadzony z dniem 1 października 2020 r. ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw miał zwiększyć zasób analizowanych i przetwarzanych danych przesyłanych przez podatników ... Więcej

04

Mar2021
Ostatnio kilkakrotnie spotkałem się z pytaniem, czy faktura wystawiona w celu udokumentowania przyszłej wpłaty na poczet usług budowlanych wykonywanych na rzecz innego podatnika powoduje powstanie u sprzedawcy obowiązku podatkowego. W niniejszym tekście postaram się odpowiedzieć na to pytanie. W świetle art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. ... Więcej

25

Lut2021
Ministerstwo Finansów opublikowało projekt z dnia 1 lutego 2021 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF) wprowadza możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych, jako jednej z dopuszczanych form dokumentowania transakcji obok faktur papierowych i obecnie występujących w ... Więcej
25 lutego 2021Wojciech Zajaczkowski

08

Lut2021
Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej w dniu 31 grudnia 2019 r. zakończone okresem przejściowym, który dobiegł końca 31 grudnia 2020 r. spowodowało duże zmiany podatkowe, w tym zmiany w podatku VAT. Nie wprowadzono bezpośrednich przepisów regulujących ww. materię do ustawy o VAT. Dlatego też konieczność analizy ... Więcej

30

Gru2020
Od 1 października 2020 r. paragony posiadające informacje o NIP nabywcy, o wartości do 450 zł brutto, a więc uznawane za faktury miały być ewidencjonowane w ewidencji VAT odrębnie jako faktury VAT przy równoczesnym pomniejszeniu ewidencji z kas rejestrujących o wartość paragonu z NIP. Stało się inaczej. ... Więcej
30 grudnia 2020Wojciech Zajaczkowski

10

Gru2020
Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i  usług. Projekt rozporządzenia jest dostępny na ... Więcej
10 grudnia 2020Wojciech Zajaczkowski

18

Lis2020
Od rozliczenia za październik 2020 r. podatnicy VAT czynni mają obowiązek przekazywania do organów podatkowych nowy plik JPK_VAT obejmujący ewidencję i deklarację VAT. Sposób prowadzenia ewidencji i oznaczania transakcji wynika z rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych ... Więcej
18 listopada 2020Wojciech Zajaczkowski