Kasy online od 1 maja 2019 r.

W dniu 15 marca 2019 r. Sejm uchwalił ustawę zmieniającą ustawę o podatku od towarów i usług oraz ustawę – Prawo o miarach (druk sejmowy nr 2503). Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 10.04.2019 r. poz. 675.

Wejście w życie ustawy

Zgodnie z przyjętymi regulacjami ustawa wejdzie w życie z dniem 1 maja 2019 r. Od tej daty nie będzie możliwe wymienienie pamięci fiskalnej w kasach z papierowym zapisem kopii. Od 1 września 2019 r. natomiast nie będzie można nabyć kasy fiskalnej z papierowym zapisem kopii. Jednak po tej dacie dopuszczalne będzie dalsze używanie kas fiskalnych zarówno z papierowym zapisem kopii, jak i z elektronicznym zapisem kopii.

Natomiast kasy online staną się obowiązkowe w odniesieniu do niektórych sprzedaży dokonywanych na rzecz osób fizycznych niebędących podatnikami VAT oraz rolników ryczałtowych od 1 stycznia 2020 r. Następnie w kolejnych okresach kasy fiskalne online zaczną być wprowadzane jako obowiązkowe dla kolejnych czynności podlegających VAT.

Obowiązek dla kas online

Kasy online będą obowiązkowe od 1 stycznia 2020 r. w stosunku do następujących rodzajów czynności:

 • świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
 • sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

Od 1 lipca 2020 r. kasy online będą obowiązkowe przy sprzedaży:

 • usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo,
 • usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
 • węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Natomiast od 1 stycznia 2021 r. kasy online będą obowiązkowe przy świadczeniu następujących usług:

 • fryzjerskich,
 • kosmetycznych i kosmetologicznych,
 • budowlanych,
 • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
 • prawniczych,
 • związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Kiedy kupić kasę online?

Podatnicy dokonujący ww. transakcji będą musieli posiadać kasy fiskalne od 1 stycznia 2020 r. Oznacza to konieczność ich zakupu jeszcze w 2019 r. Możliwe jednak będzie ewidencjonowanie transakcji przy zastosowaniu kas online przed datą 1 stycznia 2020 r.

Należy podkreślić, że zmiana przepisów nie oznacza wymiany wszystkich kas fiskalnych od 1 stycznia 2020 r. Od tej daty (1 stycznia 2020 r.) trzeba będzie ewidencjonować przy zastosowaniu kas online jedynie te czynności, które wskazuje ustawodawca, tj. sprzedaż paliw oraz usług naprawy (w tym wulkanizacji) pojazdów.

Inne zmiany dot. kas fiskalnych

Powyższe zmiany nie są jedynymi, które będą dotyczyły podatników. W związku ze zmianami ustawy o VAT zmienią się dwa podstawowe rozporządzenia normujące materię kas fiskalnych:

 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. 2013, poz. 363), oraz
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz.U. 2013, poz. 163 t.j.).

Zmiana tych rozporządzeń będzie już dotyczyła, nie tak jak w przypadku kas online, wszystkich podatników. Zmienią się m.in. terminy przeglądów kas fiskalnych, terminy ewidencjonowania zaliczek przy zastosowaniu kas. Zostaną wprowadzone nowe obowiązki związane z zapoznawaniem osób (nie tylko pracowników!) prowadzących ewidencję przy zastosowaniu kas fiskalnych z zasadami prowadzenia tej ewidencji, wystawiania paragonów fiskalnych oraz skutków karnoskarbowych nieprzestrzegania tych zasad.

/ VAT / Tagi: , , ,

Podziel się

Komentarze

Brak komentarzy.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *