Kasy rejestrujące – odroczenie terminów

  1. Ministerstwo Finansów przekazało informację o odroczeniu terminów obowiązkowej instalacji kas online.

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 3414 pismem z dnia 17 kwietnia 2020 r. nr PT7.054.9.2020 oficjalnie potwierdziło zamiar przesunięcia terminów instalacji kas online dla wskazanych w art. 145b ust. 1 ustawy o VAT rodzajów działalności gospodarczej.

Pierwotnie Ministerstwo Finansów planowało odroczenie kas online jedynie wobec podatników świadczących czynności wskazane w art. 145b ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, tj.:

  • świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
  • sprzedaż węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Powyższe czynności powinny być objęte obowiązkiem fiskalizacji przy zastosowaniu kas online od 1 lipca 2020 r.

Natomiast w odpowiedzi na ww. interpelację poselską Ministerstwo Finansów wskazuje, że w ramach pomocy przedsiębiorcom znajdujących się w trudnej sytuacji związanej z koronawirusem i związanym z tym spadkiem obrotów planuje się odroczenie terminów również wobec podatników świadczących usługi wskazane w art. 145b ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, które miały zostać objęte obowiązkiem fiskalizacji przy zastosowaniu kas online od 1 stycznia 2021 r., tj. usługi:

  • fryzjerskie,
  • kosmetyczne i kosmetologiczne,
  • budowlane,
  • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
  • prawnicze,
  • związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Zgodnie ze wskazanym wyżej pismem Ministerstwa Finansów sprzedaż usług gastronomicznych, krótkotrwałego zakwaterowania oraz węgla i paliw pochodnych ma zostać objęta kasami online od dnia 1 stycznia 2021 r. Z kolei usługi wymienione w art. 145b ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT mają zostać objęte obowiązkiem fiskalizacji przy zastosowaniu kas online dopiero od 1 lipca 2021 r.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji nie ma jeszcze opublikowanego projektu zmiany przepisów  w tym zakresie.

  1. Ministerstwo Finansów opublikowało również komunikat dotyczący okresowych przeglądów kas rejestrujących. Treść komunikatu jest następująca:

„Ministerstwo Finansów informuje o procedurze przeprowadzania przeglądów okresowych kas rejestrujących w związku z zagrożeniem wirusem COVID-19

W związku z pojawiającymi się sygnałami ze strony producentów oraz podmiotów zajmujących się serwisem kas rejestrujących, dotyczącymi obaw serwisantów w zakresie przeprowadzania przeglądów okresowych kas rejestrujących związanych z zagrożeniem wirusem COVID-19, Ministerstwo Finansów informuje, że w sytuacji nadzwyczajnej jaka jest obecnie spowodowana rozprzestrzenianiem się koronawirusa, podatnicy mogą indywidualnie zwracać się z wnioskami do naczelników urzędów skarbowych o odroczenie terminu przeglądu technicznego do lipca 2020 r. z uwagi na zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa, w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych z nimi sytuacji kryzysowych (poz. 374).

Wniosek powinien być złożony przed terminem przeglądu technicznego kasy rejestrującej.”.

Należy pamiętać, że zgodnie z § 54 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących obowiązkowego przeglądu technicznego kasy dokonuje się nie rzadziej niż co 2 lata. W przypadku kas o zastosowaniu specjalnym, przeznaczonych do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług przewozu osób i ich bagażu podręcznego taksówkami, obowiązkowego przeglądu technicznego dokonuje się nie rzadziej niż w terminach wymaganych do kolejnej legalizacji określonych w przepisach o prawnej kontroli metrologicznej dla taksometru używanego do współpracy z kasą przez podatnika, jednak nie rzadziej niż co 25 miesięcy.

Podatnicy powinni w ww. terminach dokonywać przeglądu kas rejestrujących. Wyjątkiem są podatnicy, wskazani w § 54 ust. 5 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, którzy zawiesili działalność gospodarczą i w tym okresie nie prowadzą ewidencji przy zastosowaniu kas. Brak takiego przeglądu technicznego kasy rejestrującej skutkuje karą pieniężną w wysokości 300 zł nakładaną przez naczelnika urzędu skarbowego w drodze decyzji – art. 111 ust. 6ka oraz art. 145a ust. 10 ustawy o VAT. Równocześnie w świetle art. 111 ust. 6 ustawy o VAT podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydanych na zakup kas rejestrujących, w przypadku gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży nie poddadzą kas rejestrujących w terminach określonych w przepisach wykonawczych obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez właściwy podmiot prowadzący serwis.

Wobec brak możliwości dokonania przeglądu technicznego kasy należy skorzystać z drogi postępowania proponowanej przez Ministerstwo Finansów.

/ VAT / Tagi: , , ,

Podziel się

Komentarze

Brak komentarzy.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *