Nowe akty prawne dotyczące podatku VAT w 2021 r.

W końcu 2020 r. dokonano zmian w ustawie o VAT oraz w kilku odrębnych aktach prawnych. Przedstawiamy Państwu w skrócie ich zakres oraz podstawy prawne.

  1. W Dzienniku Ustaw z dnia 30 grudnia 2020 r. została opublikowana ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (U. 2020, poz. 2419). Zmiany dotyczą przede wszystkim regulacji dotyczących ujmowania korekt transakcji podlegających VAT, wydłużenia terminu wywozu towarów dla zachowania stawki 0% przy opodatkowaniu zaliczek związanych z eksportem towarów, zwiększenia limitu prezentów o małej wartości, możliwości stosowania jednolitych kursów walut w VAT i podatkach dochodowych, zmian w sposobie identyfikowania towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, zmian w mechanizmie podzielonej płatności, zmian w zakresie zwolnień podmiotowych, oraz bardzo dużych zmian dotyczących procedury TAX FREE (od stycznia 2022 r.). Większość przepisów weszła w życie od stycznia 2021 r.
  1. Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (U. 2020, poz. 2188) wprowadziło możliwość stosowania stawki 0% do nieodpłatnej dostawy sprzętu komputerowego wymienionego w rozporządzeniu na rzecz m.in. placówek oświatowych przy spełnieniu warunków określonych w rozporządzeniu. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 9 grudnia 2020 r.
  1. Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (U. 2020, poz. 2329). Rozporządzenie wprowadza obniżoną do 0% stawkę VAT do dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu testów diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby COVID-19 oraz szczepionek przeciwko COVID-19 będących produktami leczniczymi. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 23 grudnia 2020 r.
  1. Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (U. 2020, 2326). Paragony z NIP od stycznia do czerwca 2021 r. nie będą wykazywane indywidualnie w ewidencji VAT jako faktury VAT, lecz będą wykazywane jako paragony fiskalne i ewidencjonowane zbiorczo jako raport okresowy z kasy rejestrującej oznaczany w ewidencji VAT oznaczeniem „RO”. Rozporządzenie weszło w życie 31 grudnia 2020 r.
  1. Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (U. 2020, poz. 2317). Rozporządzenie dokonuje zmiany sposobu klasyfikacji towarów i usług wskazanych w treści rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Towary od 1 stycznia 2021 r. są klasyfikowane wg kodów CN, natomiast usługi są klasyfikowane wg PKWiU 2015. W związku ze zmianą sposobu klasyfikacji towarów i usług w ww. rozporządzeniu należy szczególną uwagę zwrócić na prawidłowość klasyfikacji świadczonych czynności oraz możliwość stosowania zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących przy zmienionych kodach statystycznych tych samych towarów i usług.

Il existe diverses pharmacies sur Internet très appréciées où les patients peuvent acheter du levitra en ligne.
https://problemederection.org/levitra.html

Quelles sont les informations les plus importantes que vous aimeriez considérer à ce sujet? Notre article traite également des problèmes de base liés aux différentes façons de choisir un meilleur endroit où acheter des remèdes en ligne
https://problemederection.org/viagra-generique.html
C’est pourquoi les individus recherchent souvent l’option. Les particuliers peuvent acheter des médicaments à prix réduit et de nombreux autres médicaments liés à une gamme de problèmes de santé en ligne, mais les remèdes plus puissants ne doivent pas être vendus en ligne. Bien sûr, choisir la bonne option de traitement peut devenir un défi sur ce marché. Comment savoir si le Prix du Viagra est vraiment sans danger pour vous? Il y a certainement d’autres questions importantes
https://problemederection.org/cialis-generique.html
Les pharmacies vendent de tout, des médicaments sur ordonnance aux derniers produits de santé naturels et de bien-être, en passant par les vitamines, les suppléments, les multivitamines, les aliments santé et les plantes médicinales sous licence et tout ce dont les nouveaux parents ont besoin pour nettoyer les enfants. Les médicaments sont essentiels pour les consommateurs et parfois, il peut y avoir des prescriptions vitales qui doivent être prises à une heure prévue. À juste titre, choisir la bonne option de traitement peut être difficile sans expérience. Pour l’avenir, cialis generique est une très bonne solution. Nous allons répondre à toutes vos questions de manière simple.
Les médicaments sont principalement utilisés pour résoudre des conditions telles que les maladies de la peau. En règle générale, il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Au lieu de payer trop cher pour vos médicaments ou ceux de votre famille, vous pouvez facilement commander ce dont vous avez besoin à une fraction du coût du médicament. Le coût du médicament est réduit par la concurrence croissante entre les grandes sociétés pharmaceutiques pour produire le médicament et le rendre disponible à un prix abordable. C’est pourquoi il est si important de se faire soigner par un médecin qualifié. En général, lorsque les consommateurs disent «pharmacie étrangère», ils s’inquiètent du cialis generique. Il y a certainement d’autres problèmes considérables. Si vous pensez au problème, c’est l’un des choix les plus abordables disponibles. Que savez-vous déjà du sujet? De nombreuses familles bénéficient du traitement médicamenteux pour rester en bonne santé. Vous en avez peut-être déjà entendu parler.

/ VAT / Tagi: , ,

Podziel się

Komentarze

Brak komentarzy.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *