Podwyższenie limitu dla prezentów o małej wartości

Ustawa nazywana Slim VAT z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020, poz. 2419) wprowadziła nowe limity dla prezentów o małej wartości.

Zasadniczo ustawa o VAT nakłada obowiązek opodatkowania towarów przekazanych nieodpłatnie, jeżeli dostawcy przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia towarów przekazywanych nieodpłatnie lub ich części składowych.

Wyjątkiem są prezenty o małej wartości zdefiniowane w art. 7 ust. 4 ustawy o VAT oraz próbki określone w art. 7 ust. 7 tej ustawy. Te towary nie muszą być opodatkowane w momencie ich nieodpłatnego przekazania nawet wówczas, gdy podatnikowi przysługiwało w całości prawo do odliczenia.

Brzmienie art. 7 ust. 4 ustawy o VAT obowiązujące do końca 2020 r. wskazywało na dwa limity dotyczące prezentów przekazywanych nieodpłatnie uzależnione od tego, czy przy przekazaniu tych towarów podatnik prowadzi ewidencję przekazywanych nieodpłatnie towarów, czy też nie.

Pierwszy to limit przekazanych nieodpłatnie przez podatnika jednej osobie towarów o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób – art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT.

Drugi to limit przekazywanych przez podatnika jednej osobie towarów, których jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekracza 10 zł – art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT.

Przez wiele lat trwał spór dotyczący tego kwota 100 zł wskazana w art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT jest kwotą netto niezawierającą kwoty podatku, czy też jest kwotą brutto, która podatek w sobie zawiera. Ostatecznie korzystną linię interpretacyjną dla podatników rozpoczął Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z 1 dnia lipca 2014 r. sygn. akt I FSK 1123/13. Stwierdził w nim, że „wskazaną w art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.) łączną wartość prezentów małej wartości nieprzekraczającą w roku podatkowym kwoty 100 zł, należy rozumieć jako cenę ich nabycia netto (bez podatku), a w przypadku braku ceny nabycia, jako koszt wytworzenia towarów, określone w momencie przekazania towaru”.

Odzwierciedleniem stanowiska judykatury jest zmiana treści art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT, gdzie od 1 stycznia 2021 r. wyraźnie stwierdzono, że łączna wartość towarów nieprzekraczająca w roku podatkowym kwoty 100 zł jest kwotą netto niezawierającą podatku VAT.

Drugą zmianą, która nastąpiła od 1 stycznia 2021 r. jest zmiana limitu nieodpłatnie przekazanych towarów, których przekazania nie ujęto w ewidencji i których nie trzeba opodatkować, o ile są przekazywane na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika, z 10 zł netto na 20 zł netto. Jest to jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia tego towaru, określone w momencie przekazywania towaru.

Jak wskazuje Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do uchwalonej ustawy „podwyższenie limitu dla prezentów małej wartości nieewidencjonowanych z 10 zł do 20 zł (…) jest związane z zauważanymi zmianami cen artykułów promocyjnych. Proponowana zmiana umożliwi lepsze promowanie polskich towarów i usług zarówno w kraju, jak i zagranicą”. Pomimo bezsprzecznego faktu, że limit ten był wyjątkowo niski, to jego podwyższenie do kwoty 20 zł netto raczej powodem do dumy nie jest. Trudno się bowiem atrakcyjnie promować za niecałe 4,5 euro.

I farmaci falsificati implicano rimedi salvavita e stile di vita https://disfunzioneerettile.org/levitra.html

Se soffri di qualsiasi malattia, i farmaci appropriati possono essere un trattamento efficace
https://disfunzioneerettile.org/cialis-generico.html

Come puoi trovare ulteriori informazioni su Internet?
Molto probabilmente sai già qualcosa in merito
https://disfunzioneerettile.org/viagra-generico.html
Ricorda che anche gli acquirenti più cauti non possono essere certi di ciò che ordinano dalla farmacia in Internet

/ VAT / Tagi: , ,

Podziel się

Komentarze

Brak komentarzy.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *