Rozporządzenie w sprawie deklaracji importowej w podatku VAT

W Dzienniku Ustaw z dnia 5 marca 2019 r. poz. 415 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług.

Rozporządzenie wydano w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2018, poz. 2392). Przepis art. 1 pkt 1 tej ustawy dodał art. 146aa pkt 1 i 2 dotyczący zakresu obowiązywania od 1 stycznia 2019 r. stawki 23 % i 8 % podatku od towarów i usług.

Skutkowało to potrzebą zmiany objaśnień do deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług (VAT-IM) stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług (Dz. U. 2017, poz. 417).

W związku z tym rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2019 r. wprowadza nowy wzór deklaracji importowej, który stanowi załącznik do ww. rozporządzenia.

W nowym wzorze deklaracji treść objaśnień nr 5 i 6 została dostosowana do wprowadzonych regulacji. W treści objaśnienia nr 5 wyrazy: „art. 146a” zastąpione zostaną wyrazami: „art. 146aa ust. 1 pkt 1”, natomiast w treści objaśnienia nr 6 wyrazy: „art. 146a” zastąpione zostaną wyrazami: „art. 146aa ust. 1 pkt 2”. We wzorze deklaracji uwzględnione zostały również aktualne publikatory wymienionych w nim ustaw. W części B. deklaracji VAT-IM odstąpiono od wymogu podawania numeru REGON oraz poczty podatnika składającego deklarację.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 6 marca 2019 r.

/ VAT / Tagi: , ,

Podziel się

Komentarze

Brak komentarzy.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *