Wydano decyzję w sprawie obowiązkowego split payment

Informowałem Państwa w maju ubiegłego roku, że Rząd skierował do Komisji Europejskiej wniosek o zastosowanie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności (split payment).

Wniosek Rządu o zastosowanie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności (split payment) został pozytywnie rozpatrzony przez Komisję Europejską w następstwie czego Rada Unii Europejskiej w dniu 18 lutego 2019 r. wydała decyzję wykonawczą 2019/310 w sprawie upoważnienia Polski do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 226 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U.UE.L.2019.51.19 z dnia 2019.02.22).

Decyzja dotyczy możliwości wprowadzenia przez Polskę obowiązkowego mechanizmu split payment na wybrane towary i usługi.

Zgodnie z decyzją Polska może wprowadzić obowiązkowy mechanizm split payment w okresie od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 28 lutego 2022 r. Okres ten na wniosek Polski może zostać wydłużony na kolejne lata.

Zgodnie z ww. decyzją obowiązkowym mechanizmem split payment będą mogły zostać objęte towary i usługi wymienione w załącznikach nr 11 i nr 14 ustawy o VAT, tj. towary i usługi objęte na terenie kraju mechanizmem odwrotnego obciążenia, a także towary wymienione w załączniku nr 13 dotyczące tzw. solidarnej odpowiedzialności w VAT.

Ważne!

Przedmiotowa decyzja poza ww. towarami i usługami obejmuje obowiązkowym mechanizmem split payment m.in. takie towary jak:

  • węgiel kamienny i brunatny,
  • brykiet z węgla kamiennego i brunatnego,
  • koks i półkoks,
  • telewizory,
  • wszystkie komputery (również stacjonarne),
  • części i akcesoria do samochodów i motocykli,
  • akumulatory elektryczne.

Ponieważ Ministerstwo Finansów zapowiadało, że obowiązkowy split payment może wejść w życie od lipca 2019 r. należy się spodziewać w najbliższym czasie projektu ustawy o zmianie ustawy o VAT implementującego postanowienia przedmiotowej decyzji.

Konsekwencją wprowadzenia obowiązkowego split payment będzie likwidacja odwrotnego obciążenia na towary i usługi, które teraz podlegają temu mechanizmowi, jak i likwidacja odpowiedzialności solidarnej na towary wymienione w załączniku nr 13 do ustawy o VAT. Powyższe spowoduje znaczne komplikacje rozliczeniowe podatników w okresie przejściowym. Podatnicy do końca okresu obowiązywania odwrotnego obciążenia będą musieli opodatkowywać transakcje wg. reguł odwrotnego obciążenia. Po zmianie przepisów transakcje będą objęte VAT na zasadach ogólnych. Będą się więc wielokrotnie zdarzać transakcje z wcześniejszymi zaliczkami rozliczonymi w ramach odwrotnego obciążenia, transakcje które były fakturowane wcześniej (usługi budowlane) pomimo, że ich wykonanie nastąpi po zmianie przepisów, czynności (towary i usługi), które w części były realizowane wg odwrotnego obciążenia i w części według zasad ogólnych (po zmianie przepisów).

Powyższe spowoduje z całą pewnością wiele problemów z rozliczeniami podatkowymi ww. transakcji w okresie intertemporalnym. Będę starał się przekazywać Państwu informacje o postępach prac legislacyjnych w tym zakresie.

/ VAT / Tagi: , ,

Podziel się

Komentarze

Brak komentarzy.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *