Tagi: import towarów

21

Mar2021
W ostatnim czasie w prasie pojawiły się informacje z których wynika, że podatnik który rozlicza podatek należny z tytułu importu towarów w deklaracji VAT na podstawie art. 33a ustawy o VAT i nie zadeklaruje całości lub części podatku z tytułu tego importu będzie zobowiązany wpłacić do urzędu celno-skarbowego ... Więcej

04

Paź2020
Od 1 lipca 2020 r. weszły w życie zmiany w zakresie importu towarów wprowadzone ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. 2019, poz. 1495). Zgodnie ze zmianami wynikającymi z tej ustawy ustawodawca od 1 lipca 2020 r. ... Więcej
4 października 2020Wojciech Zajaczkowski

22

Lip2020
Ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1751) ustawodawca zdecydował o sposobie klasyfikowania towarów dla celów VAT za pomocą kodów Nomenklatury scalonej (CN) zamiast dotychczasowego klasyfikowania towarów przy zastosowaniu klasyfikacji PKWiU 2008. ... Więcej

07

Lip2020
Ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. 2019, poz. 1495) wprowadzono zmiany do ustawy o VAT dotyczące importu towarów, które weszły w życie od 1 lipca 2020 r. Zmiana polega na sposobie rozliczania VAT od importu ... Więcej

18

Cze2020
Od 1 lipca 2020 r. wprowadzane są znaczące zmiany prawne w obszarze podatków, ze szczególnym uwzględnieniem podatku VAT. W niniejszym tekście staram się przypomnieć Państwu o najważniejszych zmianach w tym podatku jakie wejdą w życie od lipca br., jak również o tych zmianach, które były planowane jednak – ... Więcej
18 czerwca 2020Wojciech Zajaczkowski

10

Cze2020
Usługa transportowa przy imporcie towarów Podatnicy dokonujący importu towarów wraz z usługą transportową nabywaną od zagranicznego podatnika są zobowiązani do zapłaty podatku VAT z tytułu importu towarów. Czy usługa transportowa nabywana w związku z importem towarów jest wyłącznie wliczana do podstawy opodatkowania importu towarów, czy powinna być ... Więcej
10 czerwca 2020Wojciech Zajaczkowski

28

Maj2020
W Dzienniku Ustaw z dnia 22 maja 2020 r. pozycja 907 zostało opublikowane nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie deklaracji importowej o podatku od towarów i usług. Zmiana rozporządzenia jest wynikiem zmiany w ustawie o VAT wprowadzonej w art. 33b ust. ... Więcej

11

Mar2019
W Dzienniku Ustaw z dnia 5 marca 2019 r. poz. 415 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług. Rozporządzenie wydano w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 22 listopada 2018 ... Więcej

14

Kwi2018
Nie każdy podmiot działając jako osoba prawna musi prowadzić działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o VAT. Wśród takich podmiotów mogą m.in. znajdować się fundacje, stowarzyszenia, partie polityczne, związki sportowe, czy samorządy zawodowe. Ich działalność może koncentrować się wyłącznie na organizacji, funkcjonowaniu i realizacji statutowych zadań danego podmiotu. Działalność gospodarcza ... Więcej
14 kwietnia 2018Wojciech Zajaczkowski

08

Mar2018
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w dniu 2 marca 2018 r. ukazał się następujący komunikat: Sposób wykazywania importu na zasadach ogólnych w JPK_VAT Ministerstwo Finansów informuje, że w związku ze zmianą zasad ujmowania w JPK_VAT transakcji importu, w której podstawą obliczenia podatku VAT jest dokument ... Więcej