Tagi: zmiana rozporządzenia

24

Mar2021
Ministerstwo Finansów przygotowało i opublikowało na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji projekt z dnia 9 marca 2021 r. rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Jak ... Więcej

25

Lut2021
Ministerstwo Finansów przygotowało dwa nowe projekty rozporządzeń regulujących wymagania techniczne dotyczące kas rejestrujących. Dotychczasowe rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz.U. 2018, poz. 1206) wygaśnie z końcem kwietnia 2021 r. Zgodnie ... Więcej
25 lutego 2021Wojciech Zajaczkowski

09

Gru2020
W Dzienniku Ustaw z dnia 8 grudnia 2020 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 4grudnia 2020r.zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz.U. 2020, poz. 2188).... Więcej
9 grudnia 2020Wojciech Zajaczkowski

04

Paź2020
W Dzienniku Ustaw z dnia 22 września 2020 r. zostało opublikowane (poz. 1626) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 września 2020 r. w sprawie wzorów deklaracji o podatku od towarów i usług od podmiotów innych niż zarejestrowane jako podatnicy VAT czynni. Rozporządzenie zostało wydane w oparciu o ... Więcej
4 października 2020Wojciech Zajaczkowski

06

Lip2020
W Dzienniku Ustaw z dnia 3 lipca 2020 r. poz. 1188 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ... Więcej

28

Maj2020
W Dzienniku Ustaw z dnia 22 maja 2020 r. pozycja 907 zostało opublikowane nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie deklaracji importowej o podatku od towarów i usług. Zmiana rozporządzenia jest wynikiem zmiany w ustawie o VAT wprowadzonej w art. 33b ust. ... Więcej

24

Maj2020
W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie wzorów deklaracji o podatku od towarów i usług dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych (Dz.U. 2020, poz. 803). Nowe rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r. Równocześnie utraci moc dotychczasowe rozporządzenie Ministra ... Więcej

03

Kwi2020
Obowiązujące od 1 maja 2019 r. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących nałożyło na podatników dodatkowe obowiązki związane z prowadzeniem ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Obecnie podatnicy są zobowiązani do zapoznania osób prowadzących u niego ewidencję przy zastosowaniu kasy rejestrującej ... Więcej
3 kwietnia 2020Wojciech Zajaczkowski

03

Kwi2020
Rozporządzenia dotyczące podatku VAT ostatnio opublikowane w Dzienniku Ustaw: rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020, poz. 576) – rozporządzenie ... Więcej
3 kwietnia 2020Wojciech Zajaczkowski

06

Lut2020
Ministerstwo Finansów do przesłanego w dniu 5 lutego 2020 r. do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw dołączyło projekt z dnia 31 stycznia ... Więcej