Stawka 0% przy nieodpłatnej dostawie sprzętu komputerowego

W Dzienniku Ustaw z dnia 8 grudnia 2020 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 4grudnia 2020r.zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz.U. 2020, poz. 2188).

Rozporządzenie zmienia rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. 2020, poz. 527 ze zm.).

Rozporządzenie wprowadza możliwość stosowania stawki 0% do nieodpłatnej dostawy następujących towarów:

 • komputery przenośne, wyłącznie laptopy i tablety;
 • jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych;
 • drukarki;
 • skanery;
 • urządzenia komputerowe do pism Braille’a (dla osób niewidomych i niedowidzących);
 • urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy).

Nieodpłatna dostawa ww. towarów może korzystać ze stawki 0% VAT, gdy dokonywana jest na rzecz:

 • placówek oświatowych;
 • organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych oraz operatora OSE, o którym mowa w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz.U. z 2020 r. poz.1334), ośrodków pomocy społecznej, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876), lub centrów usług społecznych, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz.U. poz. 1818) – w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym;
 • organów prowadzących szkołę lub placówkę, o których mowa wart. 4 pkt 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) –w celu dalszego nieodpłatnego przekazania prowadzonym placówkom oświatowym.

Należy przypomnieć, że na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. poz. 715) wprowadzono możliwość czasowego (od 22 kwietnia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.) stosowania stawki 0% dla darowizn laptopów i tabletów na rzecz:

 • placówek oświatowych (czyli szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych, szkół wyższych i placówek opiekuńczo-wychowawczych),
 • organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych oraz operatora OSE, o którym mowa w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1334) – w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym,
 • organów prowadzących szkołę lub placówkę, o których mowa w art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) – w celu dalszego nieodpłatnego przekazania prowadzonym placówkom oświatowym.

Ministerstwo Finansów uznało jednak, że w związku z trwającą w dalszym ciągu epidemią COVID-19 istnieje potrzeba ponownego wprowadzenia tej preferencji, a także rozszerzenia kręgu podmiotów (w porównaniu do zakresu preferencji obowiązującej do 30 czerwca 2020 r. Ponadto rozporządzenie istotnie rozszerza zakres towarów objętych stawką 0% wykraczając poza zakres przedmiotowy załącznika nr 8 do ustawy o VAT, a także wprowadza stawkę 0% do ww. dostaw towarów z mocą wsteczną od 1 września 2020 r.

Obniżoną do 0% stawkę podatku VAT stosuje się pod warunkiem zawarcia pisemnej umowy darowizny między podatnikiem dokonującym dostawy ww. towarów oraz:

1) placówką oświatową;

2) organizacją humanitarną, charytatywną lub edukacyjną oraz operatorem OSE, ośrodkiem pomocy społecznej, lub centrum usług społecznych, i posiadania kopii umowy o nieodpłatnym przekazaniu ww. towarów przez ten podmiot placówce oświatowej;

3) organem prowadzącym szkołę lub placówkę, z której wynika, że ww. towary zostaną przekazane placówce oświatowej prowadzonej przez ten organ.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 9 grudnia 2020 r.

/ VAT / Tagi: , ,

Podziel się

Komentarze

Brak komentarzy.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *