Tagi: stawki VAT

08

Lut2021
Wiążące Informacje Stawkowe są wydawane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej od listopada 2019 r. Regulacje dotyczące WIS zawarte w ustawie o VAT do końca 2020 r. nie określały terminu ich ważności. Ustawodawca postanowił od początku 2021 r. dokonać zmian w zakresie ważności WIS. Ustawa z dnia 27 ... Więcej

30

Gru2020
Ministerstwo Finansów opublikowało Objaśnienia podatkowe z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla celów podatku od towarów i usług. Objaśnienia podatkowe dotyczą zasad dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla celów stosowania stawki podatku VAT 0% i jak wskazano w treści Objaśnień ich celem „jest ... Więcej
30 grudnia 2020Wojciech Zajaczkowski

17

Gru2020
Rada Unii Europejskiej w dniu 7 grudnia 2020 r. przyjęła dyrektywę nr 2020/2020, która zmienia dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do środków tymczasowych dotyczących podatku od wartości dodanej mających zastosowanie do szczepionek przeciwko COVID-19 i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro w kierunku tej choroby w odpowiedzi na ... Więcej
17 grudnia 2020Wojciech Zajaczkowski

09

Gru2020
W Dzienniku Ustaw z dnia 8 grudnia 2020 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 4grudnia 2020r.zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz.U. 2020, poz. 2188).... Więcej
9 grudnia 2020Wojciech Zajaczkowski

24

Lis2020
Miło mi poinformować, że w listopadowym numerze Monitora Podatkowego nr 11/2020 ukazał się artykuł mojego autorstwa pt.: "Wpływ zmian w podatku VAT na gastronomię". Artykuł dotyczy zmian w podatku VAT jakie nastąpiły od 1 lipca 2020 r. i koncentruje się na kilku obszarach:  wskazuje, że nie wszystkie czynności realizowane w ... Więcej
24 listopada 2020Wojciech Zajaczkowski

04

Paź2020

Stawka VAT dla rzepaku

0  
Od dnia 1 lipca 2020 r. obowiązuje dla celów VAT nowa matryca stawek VAT. Zasadniczą zmianą jest rezygnacja przez ustawodawcę z klasyfikowania towarów i usług według nowych (poza określnymi wyjątkami) klasyfikacji statystycznych. Od tej daty towary są klasyfikowane, co do zasady, według Nomenklatury scalonej (CN), natomiast usługi według ... Więcej
4 października 2020Wojciech Zajaczkowski

22

Lip2020
Ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1751) ustawodawca zdecydował o sposobie klasyfikowania towarów dla celów VAT za pomocą kodów Nomenklatury scalonej (CN) zamiast dotychczasowego klasyfikowania towarów przy zastosowaniu klasyfikacji PKWiU 2008. ... Więcej

11

Lip2020
Ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1751) ustawodawca wprowadził do ustawy o VAT nowy sposób klasyfikowania towarów i usług. Zmiana miała wejść w życie od 1 kwietnia 2020 r., jednak ustawą ... Więcej

29

Cze2020
Ustawą z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 25 czerwca 2020 r. poz. ... Więcej
29 czerwca 2020Wojciech Zajaczkowski

24

Maj2020
Sejm po kilku miesiącach zwłoki wznowił prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw – druk sejmowy 208. W zakresie VAT projekt reguluje ... Więcej