Tagi: odliczanie

25

Mar2021
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie C‑895/19 A. przeciwko Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej wypowiedział się na temat zgodności z prawem UE polskich przepisów w zakresie rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów. Sąd rozpatrywał zgodność polskich przepisów ustawy o VAT w ... Więcej

08

Lut2021
Do końca 2020 r. podatnicy rozliczający się miesięcznie, jak i kwartalnie mogli odliczać podatek VAT w okresie rozliczeniowym w jakim powstało prawo do odliczenia oraz w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych. Zgodnie z brzmieniem art. 86 ust. 11 ustawy o VAT obowiązującym do końca 2020 r.: jeżeli podatnik nie ... Więcej

14

Sty2021
Od stycznia 2021 r. w związku z ustawą z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020, poz. 2419), tzw. ustawa Slim VAT, obowiązują nowe zasady rozliczania korekt podatku. Przepisy istotnie zmieniają sposób ujmowania korekt „in ... Więcej
14 stycznia 2021Wojciech Zajaczkowski

18

Lis2020
Podatnicy VAT czynni dokonując nabycia towarów i usług do opodatkowanej podatkiem od towarów i usług działalności gospodarczej mają prawo do odliczenia VAT, o ile nie występują negatywne przesłanki wynikające z art. 88 ustawy o VAT, które uniemożliwiają podatnikom realizację ww. prawa. Takimi negatywnymi przesłankami są zakupy usług gastronomicznych, ... Więcej
18 listopada 2020Wojciech Zajaczkowski

13

Wrz2020
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 19 sierpnia 2020 r. sygn. akt I FSK 7/18 orzekł, że wydatki na zakup wieńców pogrzebowych, umieszczanych w prasie nekrologów  i kondolencji w związku ze śmiercią pracownika, byłego pracownika spółki (emeryta, rencisty) oraz członka najbliższej rodziny pracownika lub byłego pracownika nie ... Więcej
13 września 2020Wojciech Zajaczkowski

29

Kwi2020
Ogólna reguła odliczenia VAT jest zawarta w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tą regulacją w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku ... Więcej
29 kwietnia 2020Wojciech Zajaczkowski