Tagi: środek trwały

13

Lip2020
W ostatnich latach popularność wśród inwestorów zyskiwały tzw. condohotele, budynki, najczęściej usytułowane w miejscowościach turystycznych, będące połączeniem hotelu oraz inwestycji deweloperskiej, w których lokale mają różnych właścicieli. Lokale te są następnie zarządzane przez zewnętrzny podmiot (operatora) zajmujący się ich wynajmem dla turystów, dla których obiekt, w którym nocują ... Więcej

13

Mar2020
Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz. U. 2019, poz. 1649) ustawodawca wprowadził tzw. ulgę na złe długi w podatkach dochodowych. Ustawa wprowadziła możliwość pomniejszenia przez wierzyciela podstawy opodatkowania o zaliczaną do przychodów należnych wartość wierzytelności o ... Więcej

11

Mar2019
W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 14.12.2018 r. sygn. akt I SA/Po 546/18 potwierdzono, jak się wydaje, ugruntowane już stanowisko, że nieodpłatny zwrot nakładów poczynionych na inwestycje w obcych środkach trwałych przed upływem 5 lat licząc od początku roku, w którym inwestycje w obcych środkach ... Więcej

01

Lut2019
Jak wynika z komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa Energii Komisja Europejska w dniu 18 grudnia 2018 r. przekazała Polsce stanowisko, że regulacje zawarte w ustawie z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych nie stanowią pomocy publicznej i dopuszczone jest ich stosowanie. Zgodnie z ... Więcej

28

Paź2018
W dniu 25 września 2018 r. do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Jedną z najbardziej kontrowersyjnych, a zarazem dotykających wszystkich przedsiębiorców zmianą przepisów jest propozycja wprowadzenia limitów dla amortyzacji ... Więcej
28 października 2018Wojciech Zajaczkowski

03

Sie2018
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (ETS) w dniu 25 lipca 2018 r. wydał wyrok C‑140/17 w sprawie Gminy Ryjewo dotyczący możliwości odliczenia podatku naliczonego dotyczącego nabytej przez gminę nieruchomości poprzez wieloletnią korektę z tytułu zmiany przeznaczenia tej nieruchomości pierwotne wykorzystanej do celów działalności nieuprawniającej do dokonania odliczenia, a ... Więcej
3 sierpnia 2018Wojciech Zajaczkowski

09

Lip2018
Nowy limit wartości środka trwałego Od 1 stycznia 2018 r. w podatkach dochodowych zmienił się limit wartości środka trwałego i wartości niematerialnej i prawnej. Limit ten umożliwia jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów. Został on podwyższony z 3.500 zł do 10.000 ... Więcej