Usługi naprawy pojazdów a oznaczenie GTU

Czy sprzedaż części oznaczonych kodami 8706-8708 według Nomenklatury scalonej (CN) wraz z usługą naprawy pojazdu musi być oznaczona w nowym JPK_VAT oznaczeniem GTU_07?

Przypomnijmy, że rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. 2019, poz. 1988 ze zm.) wprowadzono dla podatników VAT czynnych od rozliczenia za październik 2020 r. obowiązek przekazywania do Ministerstwa Finansów nowego pliku JPK_VAT zawierającego nowy zakres danych, które muszą się znaleźć w ewidencji VAT.

Wśród symboli GTU, które muszą pojawić się w ewidencji VAT przy fakturach dokumentujących określone rodzaje dostaw towarów i świadczeń usług znajduje się również oznaczenie „07” dotyczące dostaw pojazdów oraz części samochodowych o kodach CN 8701–870. Jeżeli dostawa towarów będzie dotyczyła towarów objętych ww. kodami CN wówczas faktura (choć nie zawsze musi to być faktura) w ewidencji sprzedaży powinna być oznaczona symbolem „07”.

Zgodnie bowiem z § 10 ust. 3 pkt 1 lit. g ww. rozporządzenia: poza danymi, o których mowa w ust. 1 i 2, ewidencja zawiera następujące oznaczenia dotyczące dostawy pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701–8708 oraz CN 8708 10 – oznaczenie „07”.

W pozycjach 8701-8705 Nomenklatury scalonej są klasyfikowane samochody i inne pojazdy. Natomiast w pozycjach 8706-8708 sklasyfikowane są:

8706    Podwozia wyposażone w silniki, do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705,

8707    Nadwozia (włączając kabiny), do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705,

8708    Części i akcesoria do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705.

Podatnik wykonujący na rzecz usługobiorcy usługę naprawy pojazdu, przy której to naprawie konieczne jest użycie części lub akcesoriów wskazanych w pozycjach 8706-8708 i części te oraz akcesoria stanowią niezbędny element wykonywanej usługi naprawy pojazdu nie będą musiały być oznaczane oznaczeniami GTU_07.

Przyczyną tego jest treść art. 29a ust. 6 pkt 2 ustawy o VAT, zgodnie z którym podstawa opodatkowania obejmuje koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy. Określenie „koszty … takie jak” oznacza, że koszty w tej regulacji wskazane zostały przykładowo, a przez to w ramach określonego świadczenia składającego się z wielu elementów należy zidentyfikować świadczenie wiodące, główne oraz świadczenia pomocnicze, akcesoryjne. Identyfikacja świadczenia głównego pozwoli na ustalenie z jaką czynnością dla celów VAT mamy do czynienia oraz jakie świadczenia niebędące świadczeniem głównym są również realizowane. Taka identyfikacja czynności umożliwia ustalenie, które z tych świadczeń będzie miało charakter dominujący, rzutując na pozostałe wykonywane czynności datą realizacji, powstania obowiązku podatkowego, podstawą opodatkowania, stawką VAT, kursem przeliczeniowym, czy sposobem ewidencjonowania dla celów VAT.

W przypadku usług naprawy pojazdów wraz z równoczesnym montowaniem (sprzedażą) części samochodowych nie ma wątpliwości, że świadczeniem głównym jest naprawa pojazdu, a sprzedaż części ma charakter wtórny wobec wiodącej usługi naprawy pojazdu. Można to zobrazować pytaniem, czy byliby chętni klienci na usługę naprawy samochodu, gdyby kazać im szukać określonych części samodzielnie lub też zamiast usługi naprawy sprzedawać klientom same części do pojazdów wskazując, że muszą je sami zamontować.

Stąd to usługa ma w tej czynności charakter wiodący, a zużywane przy tej usłudze części do pojazdów jedynie charakter poboczny. Dlatego też dla celów VAT sprzedaż usługi naprawy pojazdu wraz z zamontowaniem części do pojazdu stanowi świadczenie usługi a nie dostawę towarów i usługa ta nie będzie musiała być oznaczona symbolem GTU_07.

Będzie tak nawet wówczas, gdy sprzedawca wyodrębni wartość części wykorzystanych do wykonania usługi naprawy pojazdu na fakturze sprzedaży. Przedmiotem sprzedaży nie były bowiem części, lecz usługa serwisowa.

Będzie jednak inaczej, gdy klient poza usługą naprawy pojazdu odrębnie kupi część do pojazdu oznaczoną kodami CN 8701–8708, która to część nie była wcześniej zamontowana w trakcie usługi serwisowej.

Dlatego też z ostrożności, aby nie tłumaczyć się przed urzędnikami skarbowymi, lepiej na fakturze wyszczególniać części do pojazdów jedynie wówczas, gdy są sprzedawane odrębnie od usługi naprawy. Gdy części te stanowią element składowy usługi naprawy bezpieczniej wyszczególniać je na fakturze w polu „uwagi”, bądź w załączniku do faktury.

/ VAT / Tagi: , , ,

Podziel się

Komentarze

Brak komentarzy.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *