Tagi: ewidencja VAT

10

Mar2021
Ministerstwo Finansów wprowadziło JPK_VAT w celu uszczelnienia systemu podatkowego. Nowy JPK_VAT wprowadzony z dniem 1 października 2020 r. ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw miał zwiększyć zasób analizowanych i przetwarzanych danych przesyłanych przez podatników ... Więcej

10

Gru2020
Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i  usług. Projekt rozporządzenia jest dostępny na ... Więcej
10 grudnia 2020Wojciech Zajaczkowski

10

Gru2020
Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. 2019, poz. 1988 ze zm.) wprowadziło dla podatników VAT czynnych obowiązek przekazywania do Ministerstwa Finansów nowego ... Więcej
10 grudnia 2020Wojciech Zajaczkowski

01

Gru2020
Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. 2019, poz. 1988 ze zm.) wprowadziło dla podatników VAT czynnych obowiązek przekazywania do Ministerstwa Finansów nowego ... Więcej
1 grudnia 2020Wojciech Zajaczkowski

26

Lis2020
Obowiązujące od października 2020 r. przepisy dotyczące ewidencji VAT nakładają na podatników obowiązki związane z oznaczaniem transakcji sprzedaży symbolami GTU oraz oznaczaniem transakcji sprzedaży oraz niektórych transakcji zakupu towarów i usług symbolami właściwych procedur. W § 10 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju ... Więcej
26 listopada 2020Wojciech Zajaczkowski

26

Lis2020
Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. 2019, poz. 1988 ze zm.) wprowadziło dla podatników VAT czynnych obowiązek przekazywania do Ministerstwa Finansów nowego ... Więcej
26 listopada 2020Wojciech Zajaczkowski

18

Lis2020
W październiku 2020 r. informowałem Państwa o wydaniu przez Ministra Finansów Objaśnień podatkowych w sprawie faktur uproszczonych. Wskazywałem, że sposób interpretacji Ministerstwa Finansów jest błędny i „spowoduje ogrom problemów, które czekają na podatników”. Wydaje się, że Objaśnienia podatkowe tak „starannie” przygotowane przez resort finansów nie spotkały ... Więcej
18 listopada 2020Wojciech Zajaczkowski

18

Lis2020
Od rozliczenia za październik 2020 r. podatnicy VAT czynni mają obowiązek przekazywania do organów podatkowych nowy plik JPK_VAT obejmujący ewidencję i deklarację VAT. Sposób prowadzenia ewidencji i oznaczania transakcji wynika z rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych ... Więcej
18 listopada 2020Wojciech Zajaczkowski

18

Lis2020

WNT w nowym JPK_VAT

0  
Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. 2019, poz. 1988 ze zm.) wprowadziło dla podatników VAT czynnych obowiązek przekazywania do Ministerstwa Finansów nowego ... Więcej
18 listopada 2020Wojciech Zajaczkowski

18

Lis2020
Od 1 października 2020 r. obowiązuje nowy przepis – art. 61a – ustawy Kodeks karny skarbowy (Kks) wprowadzony ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1520) dotyczący kary grzywny za przesyłanie księgi nierzetelnej, wadliwej, po ... Więcej
18 listopada 2020Wojciech Zajaczkowski