Objaśnienia podatkowe – paragony z NIP

Minister Finansów w dniu 16 października 2020 r. wydał objaśnienia podatkowe dotyczące „Paragonów fiskalnych uznanych za faktury uproszczone”. Objaśnienia podatkowe zostały opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w dniu 20 października 2020 r.

Najważniejsza, jak się wydaje, w ww. Objaśnieniach podatkowych jest konstatacja, że: „w przypadku dokumentowania sprzedaży na kwotę nieprzekraczającą 450 zł (lub 100 euro) paragonem fiskalnym zawierającym numer NIP nabywcy, który stanowi w istocie fakturę uproszczoną, nie wystawia się z tytułu tej sprzedaży dla nabywcy kolejnej faktury. W takim przypadku sprzedawca musi odmówić kupującemu wystawienia faktury standardowej. Jedna sprzedaż nie może bowiem być dokumentowana dwoma fakturami (fakturą uproszczoną – paragonem z NIP, oraz fakturą standardową).”.

Wskazana wyżej część Objaśnień podatkowych, moim zdaniem, nie tylko nie jest prawidłowa, na co wskazywałem we wcześniejszych artykułach, ale jest pozbawiona jakiejkolwiek podstawy prawnej, w szczególności odniesienia się do treści art. 106h ust. 1 i ust. 4 ustawy o VAT.

Stanowisko Ministerstwa Finansów spowoduje ogrom problemów, które czekają na podatników. Komplikacje dla podatników VAT, a przede wszystkim dla sieci handlowych, pojawią się od 1 stycznia 2021 r. Do końca roku w nowym JPK_VAT paragony z NIP wykazuje się wyłącznie jako paragony w zbiorczym dokumencie okresowym z kasy rejestrującej z oznaczeniem „RO” w ewidencji. Od 1 stycznia 2021 r. podatnicy powinni paragony z NIP wykazywać odrębnie jako faktury (bez oznaczenia FP!), które wcześniej zostały wyłączone z raportu okresowego z kasy rejestrującej. To identyfikowanie i (ręczne?) wyłączanie paragonów z NIP z ewidencji kas rejestrujących będzie największym wyzwaniem dla podatników.

Ponadto od stycznia 2021 r. paragony z NIP jako faktury będą musiały być oznaczane w ewidencji VAT oznaczeniami cyfrowymi (GTU) oraz literowymi (procedury). Istotne komplikacje nastąpią w związku z wystawianiem faktur korygujących do paragonów z NIP uznanych za faktury. Ponieważ takie faktury (paragony z NIP) zostały wystawione poza systemem fakturowania, to faktury korygujące do nich nie będą mogły być generowane jako dokumenty systemowe, lecz pozasystemowe. W następstwie takie korekty będą musiały być ręcznie wprowadzone do ewidencji VAT, co przełoży się zwiększenie obowiązków związanych z obsługą dokumentów generowanych z kas rejestrujących lub dotyczących transakcji ujętych w kasach fiskalnych następnie korygowanych.

A mogło być tak prosto – wystarczyło wystawić do paragonu z NIP pełną fakturę i przekazać ją nabywcy. Wówczas w ewidencji VAT wykazywane byłyby paragony z NIP oznaczone jako „RO” oraz pełne faktury wystawione do tych paragonów z NIP oznaczone jako „FP”. Nie trzeba by się było zastanawiać nad wyłączaniem z ewidencji kas rejestrujących paragonów z NIP. A tak jest problem stworzony przez kontrowersyjne w swej treści Objaśnienia podatkowe. I wydaje się, że Ministerstwo Finansów w dalszym ciągu nie rozumie zamieszania jakie samo tworzy. Tak jak napisałem problemy w zdecydowanej większości pojawią się w nowym 2021 roku.

Poza ww. zagadnieniem w Objaśnieniach podatkowych z 16 października 2020 r. są również poruszane takie zagadnienia jak:

  • Faktury zbiorcze do faktur uproszczonych,
  • Numer faktury na paragonie z NIP do kwoty 450 zł,
  • Korekta niezamierzonej pomyłki w zakresie wprowadzonego numeru NIP,
  • Korekta faktury uproszczonej, oraz
  • Faktury uproszczone w nowym JPK_VAT.

Pełna treść Objaśnień podatkowych jest dostępna na stronie www.gov.pl.

Podziel się

Komentarze

Brak komentarzy.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *