Tagi: JPK

24

Mar2021
Ministerstwo Finansów przygotowało i opublikowało na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji projekt z dnia 9 marca 2021 r. rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Jak ... Więcej

21

Mar2021
Podatnik, który nie otrzymał faktury występuje do sprzedawcy o wystawienie duplikatu faktury. Po otrzymaniu duplikatu faktury odlicza wynikający z niej podatek naliczony. Jakie dane powinien nabywca wykazać w ewidencji JPK_VAT? Podobne pytanie i właściwa do niego odpowiedź jest dostępna na stronach internetowych Ministerstwa Finansów: „Czy ... Więcej

10

Mar2021
Ministerstwo Finansów wprowadziło JPK_VAT w celu uszczelnienia systemu podatkowego. Nowy JPK_VAT wprowadzony z dniem 1 października 2020 r. ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw miał zwiększyć zasób analizowanych i przetwarzanych danych przesyłanych przez podatników ... Więcej

30

Gru2020
Od 1 października 2020 r. paragony posiadające informacje o NIP nabywcy, o wartości do 450 zł brutto, a więc uznawane za faktury miały być ewidencjonowane w ewidencji VAT odrębnie jako faktury VAT przy równoczesnym pomniejszeniu ewidencji z kas rejestrujących o wartość paragonu z NIP. Stało się inaczej. ... Więcej
30 grudnia 2020Wojciech Zajaczkowski

10

Gru2020
Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i  usług. Projekt rozporządzenia jest dostępny na ... Więcej
10 grudnia 2020Wojciech Zajaczkowski

10

Gru2020
Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. 2019, poz. 1988 ze zm.) wprowadziło dla podatników VAT czynnych obowiązek przekazywania do Ministerstwa Finansów nowego ... Więcej
10 grudnia 2020Wojciech Zajaczkowski

01

Gru2020
Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. 2019, poz. 1988 ze zm.) wprowadziło dla podatników VAT czynnych obowiązek przekazywania do Ministerstwa Finansów nowego ... Więcej
1 grudnia 2020Wojciech Zajaczkowski

26

Lis2020
Obowiązujące od października 2020 r. przepisy dotyczące ewidencji VAT nakładają na podatników obowiązki związane z oznaczaniem transakcji sprzedaży symbolami GTU oraz oznaczaniem transakcji sprzedaży oraz niektórych transakcji zakupu towarów i usług symbolami właściwych procedur. W § 10 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju ... Więcej
26 listopada 2020Wojciech Zajaczkowski

26

Lis2020
Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. 2019, poz. 1988 ze zm.) wprowadziło dla podatników VAT czynnych obowiązek przekazywania do Ministerstwa Finansów nowego ... Więcej
26 listopada 2020Wojciech Zajaczkowski

26

Lis2020
Ostatnio informowaliśmy Państwa o podjętej przez Ministerstwo Finansów próbie sformułowania nowych przepisów dotyczących faktur uproszczonych. Przepisy te miały wejść w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Obecnie, zdaniem Ministerstwa Finansów, paragon - z podanym NIP nabywcy - o wartości nieprzekraczającej 450 zł brutto jest fakturą uproszczoną ... Więcej
26 listopada 2020Wojciech Zajaczkowski