Tagi: JPK

24

Kwi2019
Ministerstwo Finansów opublikowało nową strukturę logiczną postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych. Zmieniona struktura dotyczy JPK_FA(2) (jednolitego pliku kontrolnego) dla faktur VAT i będzie obowiązywać od 1 lipca 2019 r. Dodatkowo na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano dokumentację struktury (w formacie pdf) oraz broszurę informacyjną, która ... Więcej
24 kwietnia 2019Wojciech Zajaczkowski

12

Mar2019
Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mają możliwość, pod pewnymi warunkami, zawieszenia wykonywanej przez siebie działalności. Prawo przedsiębiorców Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na zasadach określonych w niniejszej ustawie, z uwzględnieniem przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych. Zawieszenie dz.g. ... Więcej

11

Mar2019
Czy podatnik czynny będący małym podatnikiem w rozumieniu przepisów ustawy o VAT rozliczający się kwartalnie dokonując rocznej korekty podatku naliczonego (w sytuacji, gdy wykonuje czynności opodatkowane i zwolnione od podatku VAT) powinien dokonać tej korekty w deklaracji VAT-7K składanej za I kwartał kolejnego roku podatkowego oraz w JPK_VAT ... Więcej

03

Sty2019
W dniu 31 grudnia 2018 r. w Dzienniku Ustaw poz. 2501 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być ... Więcej
3 stycznia 2019Wojciech Zajaczkowski

06

Gru2018
Ministerstwo Finansów przygotowało projekt z dnia 30 listopada 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa. Celem ustawy jest zlikwidowanie deklaracji VAT-7 i VAT-7K i zastąpienie ich jednolitym elektronicznym plikiem zawierającym pełne dane dotyczące prowadzonej przez podatników ewidencji VAT. ... Więcej
6 grudnia 2018Wojciech Zajaczkowski

03

Lip2018
JPK_MAG Struktura JPK magazyn (JPK_MAG) w świetle art. 193a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa jest przekazywana wyłącznie na żądanie organu podatkowego. Od 1 lipca 2018 r. przekazywanie JPK na żądanie będzie dotyczyło wszystkich podatników, którzy prowadzą księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych. Kto jest zobowiązany do przekazywania JPK magazyn? ... Więcej

03

Lip2018
Podstawy prawne Od 1 lipca 2018 r. JPK na żądanie obejmie wszystkich podatników. Wchodzi wówczas w życie art. 193a ustawy Ordynacja podatkowa zobowiązujący podatników do przekazywania struktur JPK na żądanie organów podatkowych. Zgodnie z treścią ust. 1 ww. przepisu w przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, organ ... Więcej

08

Mar2018
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w dniu 2 marca 2018 r. ukazał się następujący komunikat: Sposób wykazywania importu na zasadach ogólnych w JPK_VAT Ministerstwo Finansów informuje, że w związku ze zmianą zasad ujmowania w JPK_VAT transakcji importu, w której podstawą obliczenia podatku VAT jest dokument ... Więcej

07

Mar2018
Od rozliczenia za styczeń 2018 r. wszyscy przedsiębiorcy będący podatnikami VAT czynnymi są zobowiązani przekazywać ewidencję w zakresie podatku VAT w formie jednolitego pliku kontrolnego (JPK) do organów skarbowych. Czy złożenie JPK nie zwalnia ze składania deklaracji VAT-7? Podstawy prawne Zgodnie z art. 82 § 1b ustawy Ordynacja ... Więcej

22

Lut2018
Czy podatnik wydający paragon fiskalny klientowi, który następnie zwróci się o wystawienie faktury jest zobowiązany do ujęcia tej faktury w JPK_VAT? Odpowiedź na powyższe pytanie jest uzależniona od kilku elementów. Po pierwsze od tego kiedy zaistniała transakcja i jaki wówczas obowiązywał stan prawny dotyczący ewidencji VAT. Po ... Więcej
22 lutego 2018Wojciech Zajaczkowski