Wirtualne rachunki bankowe – biała lista VAT

Od września 2019 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1018). Ustawa wprowadza tzw. białą listę podatników wraz z informacjami o rachunkach bankowych. Utworzona zostanie jedna baza podatników zawierająca wszystkie informacje (również historyczne) o statusie podatników VAT.

Uzasadnienie do ustawy

W myśl uzasadnienia do ww. ustawy informacje zamieszczone w wykazie będzie można wyszukiwać według numeru NIP lub fragmentu nazwy (nazwiska) wyszukiwanego podmiotu.

Wykaz będzie zawierał informacje o dacie rejestracji, odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT. Wykaz będzie również zwierał informacje o numerach rachunków rozliczeniowych podatników. Nie będą w wykazie podawane numery rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR).

Należy pamiętać, że zapłata za transakcję, której wartość przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, na konto bankowe kontrahenta-podatnika VAT czynnego, którego numer nie widnieje w ww. wykazie będzie skutkowała solidarną odpowiedzialnością nabywcy w VAT oraz brakiem możliwości zaliczenia zapłaty do podatkowych kosztów podmiotu realizującego płatność.

Czy podatnicy będą mogli sprawdzić wszystkie rachunki swoich kontrahentów na które realizowana jest płatność? Co do zasady tak, o ile numer rachunku znajduje się w wykazie i został zgłoszony do urzędu skarbowego w zgłoszeniu identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym.

Czy wszystkie rachunki są zgłaszane?

Jednak nie wszystkie rachunki są zgłaszane do urzędów skarbowych. Część z rachunków, stosowana szczególnie przez podmioty sprzedające media (energia elektryczna, usługi elektroniczne lub telekomunikacyjne, gaz, woda, ścieki i nieczystości, itd.), to tzw. rachunki wirtualne. Właściciel może w ramach rachunku bankowego definiować tzw. subrachunki, a następnie przypisywać je swoim kontrahentom. Każda wpłata dokonana na taki subrachunek jest ewidencjonowana jako transakcja na rachunku podstawowym, subrachunek pozwala na jednoznaczną identyfikację kontrahenta dokonującego wpłaty.

Wątpliwości

Skoro jednak subrachunki nie są podawane ani w zgłoszeniu identyfikacyjnym ani w aktualizacyjnym pojawia się pytanie, czy będzie można sprawdzić takie rachunki w systemie ministerialnym od 1 września 2019 r.

Zarówno w samej ustawie, jak i uzasadnieniu do ustawy nie ma żadnych wskazówek dotyczących tych sytuacji. Nie wiadomo, czy takie rachunki będą mogły być sprawdzane, a to oznaczałoby, że np. niezgłoszenie rachunku głównego przez np. dostawcę energii elektrycznej mogłoby spowodować konsekwencje u nabywców tej energii w postaci braku możliwości zaliczenia wydatków do podatkowych kosztów.

Należy jednak pamiętać, że numery rachunków wirtualnych charakteryzują się określoną strukturą. I tak:

  • cyfry na miejscach od 1-2, to cyfry kontrolne generowane automatycznie,
  • cyfry na miejscach od 3-10, to kod banku,
  • cyfry na miejscach od 11-18, to stały kod odbiorcy płatności w banku,
  • cyfry na miejscach od 19-26, to indywidualny identyfikator definiowany przez odbiorcę płatności.

Każdemu kontrahentowi odbiorca płatności może przypisać indywidualny numer rachunku wirtualnego i może zdefiniować rachunki wirtualne wg ww. schematu.

Ponieważ cyfry 11-18 to stały kod odbiorcy płatności, to czy na ich podstawie będzie można zidentyfikować rachunek kontrahenta (odbiorcy płatności) w systemie Ministerstwa Finansów – tego na razie nie wiadomo.

Informacje o tej możliwości pojawią się dopiero od 1 września 2019 r.

Oby do tego czasu Ministerstwo Finansów rozwiązało istotny problem dla wszystkich podatników. Brak możliwości sprawdzenia kontrahentów sprzedających przede wszystkim tzw. media uniemożliwi nabywcom prawidłowe rozliczanie zarówno VAT, jak ujęcie kosztów w PIT i CIT.

AKTUALIZACJA: rachunki-wirtualne-wyjasnienia-ministerstwa-finansow

/ VAT / Tagi: , ,

Podziel się

Komentarze

Brak komentarzy.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *