Tagi: 2019

17

Maj2018
Czy mechanizm podzielonej płatności będzie obowiązkowy od stycznia 2019 r.? Rząd w dniu 7 maja 2018 r. przyjął wniosek do Komisji Europejskiej (KE), który umożliwi Polsce ewentualne zastosowanie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności (mpp, ang. split payment) w podatku VAT. Obowiązek rozliczania VAT tą metodą dotyczyłby wówczas ... Więcej

10

Maj2018
Przyczyna nowelizacji ustawy Projekt nowelizacji ustawy o VAT od stycznia 2019 r. (z dnia 26 kwietnia 2018 r.) przewiduje wprowadzenie zmian mających na celu implementację: 1)     dyrektywy Rady 2016/1065 z 27 czerwca 2016 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do bonów na towary lub usługi;... Więcej