Zawieszenie działalności gospodarczej zwalnia z przesyłania JPK_VAT

Czy zawieszenie zwalnia z przesyłania JPK

Ministerstwo Finansów w dniu 7 lutego 2018 r. opublikowało komunikat dostępny na stronie internetowej resortu z którego wynika, że zawieszenie działalności gospodarczej zwalnia z przesyłania JPK_VAT.

Komunikat ma następującą treść:

  • Jeżeli podatnik – z uwagi na zawieszoną działalność gospodarczą – nie prowadzi zapisów w ewidencji VAT, nie ma obowiązku przesyłania JPK_VAT za okresy zawieszenia.
  • Jednak w niektórych sytuacjach (np. gdy podatnik dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów), pomimo zawieszenia działalności, uzupełnia się ewidencję VAT, składa deklarację VAT i przesyła JPK_VAT.

Dane przesyłane w JPK_VAT stanowią informację o prowadzonej ewidencji VAT (o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, w której umieszcza się dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji VAT. Podatnik, który prowadzi działalność gospodarczą i rozlicza VAT, ma m.in. obowiązek wykazywania sprzedaży i zakupu w ewidencji VAT, raportowania danych w niej zawartych w postaci JPK_VAT oraz sporządzania deklaracji VAT.

W przypadku zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej nie trzeba składać deklaracji podatkowych – za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy (zgodnie z art. 99 ust. 7a ustawy o VAT). Oznacza to również brak obowiązku prowadzenia ewidencji VAT.

Jeżeli podatnik z powodu zawieszenia działalności gospodarczej nie dokonuje zapisów w ewidencji VAT, nie ma obowiązku przesyłania JPK_VAT za okresy zawieszenia.

Składanie JPK_VAT pomimo zawieszenia działalności gospodarczej:

Od wskazanej zasady istnieją wyjątki. Zwolnienie z obowiązku składania deklaracji VAT nie dotyczy (art. 99 ust. 7b ustawy o VAT):

  • podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
  • podatników importujących usługi lub kupujących towary – w zakresie których są podatnikami,
  • okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego,
  • okresów rozliczeniowych, za które podatnik ma obowiązek rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które ma obowiązek skorygować podatek naliczony.

W takim przypadku, pomimo zawieszenia działalności gospodarczej, należy prawidłowo ująć wykonane czynności lub zaistniałe zdarzenia w ewidencji VAT, złożyć deklarację VAT i jednocześnie przesłać plik JPK_VAT.

Czy wyjaśnienie Ministerstwa Finansów jest prawidłowe

Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów jest bardzo cenne i istotne, jednak całkowicie nieprawidłowe, co oczywiście nie przeszkadza korzystać z jego treści.

W świetle art. 99 ust. 7a ustawy o VAT podatnicy, którzy zawiesili działalność gospodarczą nie mają obowiązku składania deklaracji VAT. Natomiast z art. 82 § 1b niezbicie wynika, że podatnicy, którzy taką działalność zawiesili mają obowiązek comiesięcznego składania JPK dla celów VAT, bowiem w art. 82 § 1b ustawy Ordynacja podatkowa nie zawiera żadnych odwołań do art. 99 ust. 7a ustawy o VAT. Wskazywałem na to w 2016 r. w artykule: Problemy z comiesięcznym składaniem JPK.

Natomiast nasuwa się uwaga natury ogólnej. Ministerstwo Finansów, zamiast interpretować przepisy contra legem winno się zająć ich uporządkowaniem. Wcześniej jednak powinno zająć się konsultowaniem projektowanych przepisów ze specjalistami na etapie przedlegislacyjnym. Nie dochodziłoby wówczas do takich wyjaśnień niezgodnych z prawem.

Podziel się

Komentarze

Brak komentarzy.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *