Zmiana rozporządzenia w sprawie VAT-UE

W Dzienniku Ustaw z dnia 29 stycznia 2021 r. poz. 196 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock.

Pomimo wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i zakończenia z dniem 31 grudnia 2020 r. okresu przejściowego terytorium Irlandii Północnej dla celów VAT nadal jest traktowane jako terytorium UE w odniesieniu  do transakcji towarowych. Podatnicy dokonujący wewnątrzwspólnotowych dostaw lub nabyć towarów na terytorium Irlandii Północnej będą traktowani jako podatnicy UE. Natomiast transakcje usługowe przeprowadzane z podmiotami z Wielkiej Brytanii, jak i Irlandii Północnej są traktowane jako transakcje z podmiotami z państw nienależących do UE.

W konsekwencji, w zakresie dostaw towarów podatnicy z Irlandii Północnej od 1 stycznia 2021 r. są identyfikowani za pomocą odrębnego unijnego numeru identyfikacyjnego VAT UE (numer poprzedzony kodem „XI”), który różni się od brytyjskiego numeru VAT UE (prefiks „GB”). Ten ostatni numer będzie jednak stosowany w sytuacji świadczenia usług.

Ponieważ w rozporządzeniu dotyczącym informacji podsumowujących VAT-UE Irlandia Północna nie posiadała dotychczas odrębnego prefiksu w rozporządzeniu zmieniającym rozporządzenie dot. VAT-UE w załączniku nr 2 wprowadzono nowy prefiks –„XI” właściwy dla transakcji towarowych z podmiotami z Irlandii Północnej.

Równocześnie nie został z ww. rozporządzenia usunięty prefiks „GB” właściwy dla podatników z Wielkiej Brytanii, gdyż możliwe są w 2021 r. transakcje towarowe z podatnikami z Wielkiej Brytanii, które będą rozliczane jako dostawy/nabycia wewnątrzwspólnotowe (w szczególności korekty takich transakcji). Taki stan zgodnie z art. 51 ust. 2 umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz.U.UE.L.2020.29.7 z dnia 31.01.2020) może trwać nawet do 31 grudnia 2025 roku.

Wobec powyższego w załączniku nr 2 w pkt 3 do rozporządzenia w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock wprowadzono nowy kod właściwy dla Irlandii Północnej.

Rozporządzenie zmieniające weszło w życie z dniem 1 lutego 2021 r., jednak stosowanie prefiksu „XI” w odniesieniu do transakcji z podatnikami z Irlandii Północnej stosuje się w informacji podsumowującej VAT-UE już od 1 stycznia 2021 r.

Należy jednak pamiętać, że transakcje z podatnikami z Wielkiej Brytanii, które zostały dokonane w 2020 r. (lub których transport rozpoczął się w 2020 r.), dla których obowiązek podatkowy powstaje w 2021 r. winny być rozliczane jako transakcje z podatnikami z Wielkiej Brytanii (GB). Natomiast transakcje z podatnikami z Irlandii Północnej, które zostały dokonane w 2021 r. (lub których transport rozpoczął się w 2021 r.) powinny być rozliczane jako transakcje z podatnikami o prefiksie „XI”. Wyjątkiem od powyższego będą transakcje call-off stock w odniesieniu do których transport towarów rozpoczął się jeszcze w 2020 r. Takie transakcje powinny być wykazywane, w 2021 r., a nawet w 2022 r., jako transakcje z podatnikami z Wielkiej Brytanii (GB).

/ VAT / Tagi: , ,

Podziel się

Komentarze

Brak komentarzy.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *