WIS od 2021 r. mają termin ważności

Wiążące Informacje Stawkowe są wydawane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej od listopada 2019 r. Regulacje dotyczące WIS zawarte w ustawie o VAT do końca 2020 r. nie określały terminu ich ważności.

Ustawodawca postanowił od początku 2021 r. dokonać zmian w zakresie ważności WIS. Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (poz. 2419) dodała do ustawy o VAT przepis art. 42ha określający termin ważności wydawanych WIS. Zgodnie z tym przepisem: WIS oraz decyzje Szefa Krajowej Administracji Skarbowej i Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o zmianie WIS są ważne przez okres 5 lat od dnia ich wydania.

Ministerstwo wskazuje, że „podobne uregulowania funkcjonują na gruncie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269 z 10.10.2013, str. 1, z późn. zm.) w odniesieniu do decyzji w sprawie wiążącej informacji taryfowej (WIT). Decyzje WIT są obecnie ważne przez okres trzech lat od dnia, w którym stały się skuteczne”.

Zdaniem Ministerstwa wprowadzenie okresu ważności WIS umożliwi podatnikom ponowne wystąpienie i otrzymanie decyzji WIS w tym samym zakresie i zmniejsza również ryzyko długotrwałego błędnego posługiwania się WIS, która wygasła z mocy prawa z powodu zmiany przepisów. Ponadto Ministerstwo Finansów wskazuje, że podatnicy po utracie ważności WIS będą mogli wystąpić o nową WIS. Jak jednak podkreśla Ministerstwo Finansów w przypadku braku zmian w przepisach prawa podatnik nie będzie musiał występować ponownie o WIS, gdyż aktualna bowiem pozostanie klasyfikacja i stawka wskazana w posiadanym poprzednio przez niego WIS.

Inaczej mówiąc Ministerstwo wskazuje, że gdy wygaśnie WIS, bo upłynie termin jej ważności, to mimo wszystko rozstrzygnięcia, które w WIS zapadły będą w dalszym ciągu aktualne jeżeli nie zmieni się stan prawny.

Oczywiście można by odwrócić sytuację i spytać po co uchylać WIS po upływie 5 lat skoro nie zmienił się stan prawny. Jeżeli więc nic się nie zmieniło i mimo braku WIS rozstrzygnięcie zawarte w uchylonej WIS powinno być nadal aktualne, to może warto by było, aby podatnik posiadł WIS i nawet po upływie 5 lat od jej wydania mógł się na WIS powoływać bez konieczności jej wygaszania. Stało się jednak inaczej.

Wydaje się, że Ministerstwu Finansów wcale nie chodzi o klasyfikacje statystyczne, które mogą się zmieniać na przestrzeni lat, a które są wskazane w WIS, lecz o rozstrzygnięcia dotyczące czynności kompleksowych (złożonych), które najczęściej budzą wątpliwości na gruncie VAT. W ten sposób po 5 latach Ministerstwo Finansów naturalnie może się wycofać z wcześniejszych WIS, z którymi nie będzie się zgadzać, bez konieczności ich uchylania.

A twierdzenie, że to działanie dla dobra podatników, którzy nieświadomie będą posługiwać się WIS odwołującymi się do starych klasyfikacji statystycznych nie jest do końca przekonywujące.

Należy również zauważyć, że zgodnie z art. 9 ww. ustawy z dnia 27 listopada 2020 r.: wiążące informacje stawkowe i decyzje Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o zmianie wiążących informacji stawkowych wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy są ważne przez okres 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Oznacza to, że 5 letni termin ważności dotyczy również WIS wydanych w okresie 1 listopada 2019 r. – 31 grudnia 2020 r. Jednak dla WIS wydanych w tym czasie termin 5 lat zaczął biec od 1 stycznia 2021 r., a nie od daty ich wydani

/ VAT / Tagi: ,

Podziel się

Komentarze

Brak komentarzy.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *